शुक्रवार, 26 मार्च 2010

मराठी - हिन्‍दी शब्‍दकोश

 मराठी - हिन्‍दी शब्‍दकोश
<pre>
च    ________    ही
चळ    ________    ढल/विचलित_हो
चळचळा    ________    थरथर
चळचळीत    ________    तरतराता/तरवतर
चळत    ________    गड्डी
चळवळ    ________    आंदोलन/हलचल
चळवळा    ________    चुलबुला/आन्दोलनकारी
चंग-बांध    ________    कमर_कस
चंगळ    ________    मजा/समृद्धि
चंगळ-कर    ________    माल_उडा
चंगळ-हो    ________    पाँचों_उँगलियाँ_घी_में_हो
चंगीभंगी    ________    मनमौजी/छैला
चंचळ    ________    चंचल
चंचल    ________    चंचल/चुलबुला
चंचलपणा    ________    चंचल/चुलबुला
चंचलपणे    ________    चंचल/चुलबुला
चंची    ________    बटुआ/पोतिया
चंडोल    ________    चंडूल
चंदन    ________    चंदन
चंदी    ________    दाना/खुराक
चंदेरी    ________    चंदेरी
चंद्र    ________    चंद्र/चंद्रमा/चाँद
चंद्रकांत    ________    चंद्रकांत
चंद्रकोर    ________    चंद्ररेखा/चंद्रलेखा/शशिकला
चंद्रपूर    ________    चंद्रपुर
चंद्रप्रभू    ________    चंद्रप्रभू
चंद्रप्रवासी    ________    चंद्रयात्री
चंपी    ________    मालिश
चंबू    ________    लोटा
चंबूगबाळे    ________    बोरिया_बिस्तर
चक    ________    धोखा_खा
चकचक    ________    चमक/झिलमिला/जगमगा
चकचकाट    ________    चमक/दमक/जगमगाहट
चकचकीत    ________    चकचकीत
चकणा    ________    काणा/काना
चकती    ________    चकती/टिकिया
चकमक    ________    झगडा/झकझक
चकव    ________    चकमा/झाँसा_दे
चकाक    ________    चमक/झिलमिला/जगमगा
चकाकी    ________    चकाकी
चकाट्या-पिट    ________    गपशप_करना/गप्पें_हाँक
चकित    ________    चकित
चकितपणा    ________    चकितपन
चकितपणे    ________    चकितता_से
चकोरी    ________    लीक/लकीर
चक्क    ________    साफ/स्वच्छ/बिलकुल/साफ_साफ
चक्कर    ________    चक्कर
चक्का    ________    ^पनीर
चक्काचूर    ________    चकनाचूर
चक्र    ________    चक्र
चक्रम    ________    घनचक्कर/सनकी
चक्रमपणा    ________    घनचक्कर/सनकी
चक्रमपणे    ________    घनचक्कर/सनकी
चक्रवर्ती    ________    चक्रवर्ती
चक्रव्यूह    ________    भूलभुलैया
चक्राकार    ________    चक्राकार
चक्राव    ________    चकरा/झुँझला
चक्रासन    ________    चक्रासन
चघळ    ________    चबा/चुबला/चुभला
चच    ________    ही
चचचण    ________    तंगी
चटई    ________    चटाई
चटक    ________    चस्का/शौक/लत
चटकचांदणी    ________    चमकचाँदनी
चटकदार    ________    मजेदार/जायकेदार
चटकदारपणा    ________    मजेदार/जायकेदार
चटकदारपणे    ________    मजेदार/जायकेदार
चटकन    ________    झट/तुरन्त/+जल्दी_से
चटकन्    ________    झट_से
चटका    ________    आँच/चरका
चटणी    ________    चटनी
चटपट    ________    चटपट
चटाव    ________    चटोरा
चटावलेला    ________    चटोरा
चटोर    ________    छिछोरा/भोंडा
चटोरपणा    ________    छिछोरा/भोंडा
चटोरपणे    ________    छिछोरा/भोंडा
चट्    ________    चट्
चट्टा    ________    चकत्ता
चडफड    ________    झल्ला
चड्डा    ________    तलवा
चड्डी    ________    चड्ढी/जाँघिया/निकर
चढ    ________    चढ/सवार_हो
चढ    ________    चढण/चढाव
चढउतार    ________    घटती_बढती/कमीवेशी/घटबढ/उतारचढाव
चढबून_टेवलेला    ________    सिरचढा/ढीठ/मुँहलगा
चढव    ________    वढा/बढावा_दे
चढवून_ठेव    ________    सिरचढा/ढीठ/मुँहलगा
चढाई    ________    आक्रमण/आरोहण
चढेल    ________    उद्दंड/गुस्ताख
चढेलपणा    ________    उद्दंड/गुस्ताख
चढेलपणे    ________    उद्दंड/गुस्ताख
चण    ________    कद/डीलडौल
चणा    ________    चना
चतकोर    ________    एक_चौथाई
चतुःसीमा    ________    चतुस्सीमा/चौहद्दी
चतुर    ________    चतुर
चतुरपणा    ________    चातुर्य
चतुरपणे    ________    चतुराई_से
चतुर्थी    ________    चतुर्थी/चौथ/तंप्रदानकारक/चतुर्थी_विभक्ति
चपळ    ________    चपल/फुर्तीला
चपळपणा    ________    चपल/फुर्तीला
चपळपणे    ________    चपल/फुर्तीला
चपळाई    ________    फुर्ती/तेजी
चपखल    ________    ठीक/उचित
चपखलपणा    ________    उचितता/ठीक
चपखलपणे    ________    उचितता_से/ठीक
चपचपीत    ________    तरबतर
चपटा    ________    चिपटा/+दबाया_हुआ
चपराक    ________    तमाचा/चपत
चपराशी    ________    चपरासी
चपला    ________    जूतियाँ/चप्पलें/चप्पल
चपाप    ________    चौंक/सिटपिटा
चप्पल    ________    जुता/चप्पल
चप्पल    ________    चप्पल
चबुतरा    ________    चबूतरा/चौतरा
चमक    ________    चमक/चौंक
चमकदार    ________    चमकदार
चमकाव    ________    डाँट/पटकार
चमकी    ________    लौंग/कील/चमकदार
चमचम    ________    जगमगा/दमक
चमचमीत    ________    चटपटा/चरपरा/जायकेदार
चमचा    ________    चम्मच
चमत्कार    ________    चमत्कार
चमत्कारिक    ________    अजीब/अनोखा
चमत्कारिकपणा    ________    अजीब/अनोखा
चमत्कारिकपणे    ________    अजीब/अनोखा
चर    ________    खाई/गढा
चर    ________    चर/खा
चरक    ________    चौंक/धक_हो_जा
चरक    ________    कोल्हू/चर्खा/खराद
चरचर    ________    चरचरा
चरचरीत    ________    चरपरा/तीखा
चरण    ________    चरण
चरणसिंग    ________    चरणसिंग
चरफड    ________    झल्ला
चरबी    ________    ^दुधाँडी/लोटी
चरा    ________    खरोंच
चराचर    ________    चराचर
चरितार्थ    ________    आजीविका/गुजारा
चरित्र    ________    जीवनी
चर्च    ________    गिरजा/गिरजाघर
चर्या    ________    चेहरा
चर्र    ________    धक
चल    ________    चल/जा
चलच्चित्रपट    ________    चलचित्र
चलती    ________    चलती/जोर/असर
चलन    ________    रिवाज/सिक्का/मुद्राचलन
चलनवाढ    ________    मुद्रास्फीति
चलनी    ________    चलता/प्रचलित
चलबिचल    ________    दुविधा/चलविचल/डाँवाडोल_हो
चलाख    ________    चालाक/घाघ
चलाखी    ________    चालाकी
चलार्थ    ________    मुद्रा
चल्हाट    ________    1.रस्सा/2.बकवास
चव    ________    स्वाद/जायका
चवळी    ________    चौलाई/लोबिया/चवली/चवल/चवला/वोडा
चवचाल    ________    चोंचाल/शोख
चवड    ________    ढेर
चवताळ    ________    बिगड/गुस्सा_हो
चवदार    ________    चवदार
चवरी    ________    चामर
चवरेचाळीस    ________    चवालीस
चवली    ________    दुअन्नी
चविष्ट    ________    जायकेदार
चव्वेचाळीस    ________    चवालीस
चव्वेचाळीस    ________    चवालीस
चव्हाटा    ________    चौराहा
चव्हाण    ________    चव्हाण
चष्मा    ________    चश्मा/एनक
चहा    ________    चाय
चहाटळ    ________    नटखट/वाहियात
चहाडखोर    ________    चुगलखोर
चहाडी    ________    चुगली
चहापाणी    ________    चायपानी/जलपान
चा    ________    का
चाळ    ________    बडी_इमारत/हाता
चाळ    ________    चाल/छान
चाळ    ________    पायल
चाळणी    ________    चलनी/छलनी
चाळव    ________    धोखा_दे/ठग/हिला
चाळा    ________    काम/हलचल/आदत/हरकत/चेष्टा
चाळिशी    ________    चालीसी/चालीस_बरस_की_उम्र
चाळीशी    ________    चश्मा
चाळीस    ________    चालीस
चाळीस    ________    चालीस
चांगदेव    ________    चांगदेव
चांगला    ________    अच्छा/चंगा/भला
चांगुलपणा    ________    भलाई
चांचणी    ________    जाँच/आजमाइश/परीक्षण
चांडाळीण    ________    चुडैल
चांडाल    ________    चांडाल/चंडाल/दुष्ट
चांद    ________    चाँद
चांदणं    ________    चाँदनी
चांदणी    ________    तारा
चांदवा    ________    चँदवा/चँदोवा
चांदी    ________    चाँदी
चांदोबा    ________    चंदा_मामूं/चंदा_मामा
चांभरवाडा    ________    चमरौटी
चांभार    ________    चमार/मोची
चाई    ________    चाँई/बालखोरा
चाक    ________    पहिया/चक्का/चाक
चाकरी    ________    चाकरी
चाकवत    ________    बथुआ
चाख    ________    चख
चाचणी    ________    परीक्षा/कसौटी/चाचणी
चाचप    ________    टटोल
चाचपड    ________    टटोल
चाचर    ________    हिचकिचा/हकला
चाचा    ________    दरियाई_डाकू/समुद्री_डालू/जलदस्यु
चाचेगिरी    ________    समुद्री_डकैती/जलदस्युता
चाट    ________    चाट
चाट-पड    ________    मुँह_की_खा
चाटण    ________    अवलेह
चाटव    ________    चटा
चाड    ________    परवाह/शर्म
चाणाक्ष    ________    चालाक/चतुर
चाणाक्षपणा    ________    चालाक/चतुर
चाणाक्षपणे    ________    चालाक/चतुर
चातुर्मास    ________    चौमासा
चातुर्य    ________    ^चतुराई/होशियारी
चादर    ________    चद्दर
चान्स    ________    चान्स
चाप    ________    डाँट/दबा/फटकार/बहुत_खा_जा
चाप    ________    चाँप/घोडा/खटका
चापट    ________    चपत/धौल/थप्पड
चाफा    ________    चंपक
चामखीळ    ________    मस्सा
चामट    ________    चिमडा/चीमड
चामडी    ________    चमडा/खाल
चायना    ________    चायना
चायनीज    ________    चायनीज
चार    ________    चार
चार    ________    चार
चार    ________    चरा/खिला
चारपाच    ________    चारपाँच
चारा    ________    चारा/घास
चारित्र्य    ________    चरित्र/चलन/चालचलन/सौरत
चारित्र्यसंपन्न    ________    नेकचलन/सदाचारी
चारी    ________    चारों
चारीमुंडया-चीत-हो    ________    चारों_शाने_चित_हो
चारोळी    ________    चिरौंजी
चाल    ________    ^ढंग/तर्ज
चाल    ________    गति/रस्म/चलन
चाल    ________    चल
चालचलणूक    ________    चालचलन
चालना    ________    प्रेरणा/गति/वेग
चालव    ________    चला
चालू    ________    शुरू/चालू
चाव    ________    चबा/काट
चावट    ________    वाहियात/नटखट
चावटपणा    ________    वाहियात/नटखट
चावटपणे    ________    वाहियात/नटखट
चावडी    ________    चौकी/चौपाल
चावरा    ________    कटख
चावा    ________    दंश
चावी    ________    चाबी/चाभी/कुंजी
चाहूल    ________    आहट
चिंच    ________    इमली
चिंचोळा    ________    गाचदुम
चिंचोका    ________    चिंआँ
चिंत    ________    सोच/चाह
चिंतक    ________    चिंतक/विचारक
चिंतन    ________    चिंतन
चिंतनशील    ________    चिंतनशील
चिंता    ________    चिंता
चिंतामणि    ________    चिंतामणि
चिंतामणी    ________    चिंतामणी
चिंधडा    ________    धज्जियाँ
चिंधी    ________    चिंदी/धज्जी
चिंब    ________    गीला/तर
चिऊ    ________    चिडिया/गौरैया
चिकट    ________    लसीला/कंजूस
चिकट    ________    चिपक/लिपट
चिकटपणा    ________    लसीला/कंजूस
चिकटपणे    ________    लसीला/कंजूस
चिकटव    ________    चिपका/लगा
चिकण    ________    चिकना/चिक्कण
चिकणमाती    ________    चिकनी_मिट्टी
चिकणा    ________    चिकना/चिक्कण
चिकाटी    ________    अध्यवसाय/लगन/दृढता
चिकाटीचा    ________    दृढकर्मा/अध्यवसायी/जोरदार
चिकार    ________    ठसाठस/खचाखच/बेहद
चिकारपणा    ________    बेहदी/ठसाठस/खचाखच
चिकारपणे    ________    बेहदी_से/ठसाठस/खचाखच
चिकित्सक    ________    विश्लेषक_के_सामने
चिकित्सकपणा    ________    आलोचनात्मक/आलोचक
चिकित्सकपणे    ________    आलोचनात्मक/आलोचक
चिकित्सा    ________    चिकित्सा/इलाज/विश्लेषण/चर्चा/खोज/अलोच
चिकू    ________    चीकू
चिक्कार    ________    ठसाठस/खचाखच/बेहद
चिक्कू    ________    कंजूस/मक्खीचूस/सूम/चीकू
चिक्कूपणा    ________    कंजूस/मक्खीचूस/सूम/चीकू
चिक्कूपणे    ________    कंजूस/मक्खीचूस/सूम/चीकू
चिखल    ________    कीचड
चिघळ    ________    फैल/खराब_हो
चिचुंद्री    ________    छछूँदर
चिटणीस    ________    मंत्री/कारिन्दा/सचिव
चिड    ________    चिढ/बिगड
चिडव    ________    चिढा/मुँह_चिढा
चिण    ________    चुनवा
चित    ________    मन/चित
चितकबरा    ________    चितकबरा/कबरा/चितला/खिचडी{बाल}
चितार    ________    चित्र/तस्वीर_बना
चितारी    ________    चितेरा/चित्रकार
चित्तवेधक    ________    आकर्षक
चित्ता    ________    चीता
चित्र    ________    चित्र
चित्रपट    ________    चलचित्र
चिथव    ________    उभाड/उकसा/शह_दे
चिथाव    ________    उभाड/उकसा/शह_दे
चिथावणी    ________    बहकावा/उत्तेजन/उत्तेज
चिनय्या    ________    चिनय्या
चिनी    ________    चिनी
चिन्ह    ________    चिह्न/निशान
चिपळूण    ________    चिपळूण
चिपळ्या    ________    करताल
चिपटे    ________    पौआ/पाव
चिपड    ________    चीपड
चिपाड    ________    खोई/चिप्पड
चिम    ________    +मुरझा/फटना/दबना/चिरना
चिमट    ________    चुटकी_भर
चिमट    ________    फँस
चिमटा    ________    1.चिमटा/2.चुटकी
चिमटी    ________    चुटकी
चिमणा    ________    चिडा
चिमणी    ________    चिडिया/गौरैया
चिमणी    ________    ढिबरी
चिमणीएवढें-तोंड-हो    ________    मुँह_उतर_जा
चिमाजी    ________    चिमाजी
चिमुकला    ________    नन्ही
चिमुट    ________    चुटकी
चिमुरडा    ________    छोटा/नन्हासा
चिर    ________    चीर/काट/फाड
चिरंजीव    ________    चिरंजीवी/चिरजीवी
चिरंजीव    ________    बेटा
चिरंतन    ________    चिरजीवी/अमर
चिरंतनता    ________    चिरंजीवी/अमर
चिरगुट    ________    चिथडा/चीथडा
चिरचिर    ________    पिनपिन
चिरड    ________    पीस/रौंद/कुचल
चिरा    ________    पत्थर
चिरीमिरी    ________    छोटी_रिश्वत
चिरूट    ________    चुरुट/चुरट
चिलखत    ________    कवच
चिलट    ________    मच्छड
चिलीम    ________    चिलीम
चिल्लर    ________    फुटकर/मामूली
चिल्लर    ________    रेजगी/रेजगारी
चिवचिव    ________    चीं_चीं/चहक
चिवचिव    ________    चहक
चिवट    ________    चीमड़/कड़ा/सख़्त/अध्यवसायी
चिवटपणा    ________    चीमड/कडा/सख्त/अध्यवसायी
चिवटपणे    ________    चीमड/कडा/सख्त/अध्यवसायी
चिवड    ________    मसल/गींज/मिला
चिवडा    ________    चिउडा/चिडवा/चुरमुरा
चिव्    ________    चिव्
ची    ________    की
चीक    ________    चोप/+खीस
चीक    ________    पालन/पेवस/पेउसी
चीज    ________    कद्र/फायदा
चीजवस्तू    ________    चीजवस्तु/सामान_असबाब
चीट    ________    चींट
चीड    ________    चिढ
चीत    ________    चित
चीत-कर    ________    चित_करना/पछाडना/हरा
चीन    ________    चीन
चीप    ________    चिप्पी/चिप्पड
चीफ    ________    मुख्य/चीफ
चीर    ________    चीर/दरार
चुळका    ________    चुल्लू
चुळबुळ    ________    चुलबुलाहट/हिलचाल/चुलबुल/चंचलता
चुळबुळा    ________    बुलबुला/नटखट
चुंब    ________    चूम
चुंबळ    ________    इंडुरी/गेंडुरी
चुंबक    ________    चुंबक
चुंबकसूची    ________    चुंबकसूची
चुक    ________    भूल
चुक    ________    चूक/भूल/गलती_कर
चुकचुक    ________    पछता/छिपकली_का_बोल
चुकव    ________    चुका/गलती_पर_ले_जा/कतराकर_ले_जा
चुकामूक-हो    ________    न_मिल
चुकारतट्टू    ________    कामचोर/लापरवाह
चुकारपणा    ________    कामचोर
चुकी    ________    गलती/भूल
चुगली    ________    झगडा
चुचकार    ________    पुचकार/चुमकार
चुटका    ________    चुटकुला
चुटकी-सरशी    ________    चुटकी_बजाते/झट
चुटपुट    ________    हसरत/चिन्ता/छटपटी
चुडा    ________    चूडी/चूडियाँ
चुडेल    ________    चुडैल/डायन
चुणचुणीत    ________    तेज/होशियार
चुणी    ________    चुन्नट/सिलवट
चुणीदार    ________    चुडीदार/चुनटदार/चुनटनदार
चुणुक    ________    झलक/झाँकी
चुथडा    ________    खराबी/बरबादी
चुनखडी    ________    खडिया/चूने_का_पत्थर
चुना    ________    चू
चुनाले    ________    चुनौटी
चुनेगच्ची    ________    गच
चुपचाप    ________    चुपचाप
चुपचापपणे    ________    चुपचाप_से
चुर    ________    दबा/चाँप
चुरगळ    ________    मसल/गींज
चुरचुर    ________    चुनचुना
चुरचुरीत    ________    चुरमुरा/चरपरा
चुरचुरीतपणा    ________    चुरमुरा/चरपरा
चुरचुरीतपणे    ________    चुरमुरा/चरपरा
चुरमुरा    ________    मुरमुरा
चुरा    ________    चूरा/बुरादा/बुकनी
चुरा    ________    चूरा/बुरादा/बुकनी
चुराडा    ________    चूरा/चकनाचूर
चुलत    ________    चचेरा
चुलता    ________    चाचा/चचा
चुलती    ________    चाची/चची
चूळ    ________    कुल्ली/गरारा
चूक    ________    ^गलती
चूड    ________    मशाल
चूण    ________    1.सानी/2.चुन्नट
चूप    ________    चूप
चूर    ________    मग्न/मशगूल
चूर    ________    चूर्ण/चूरा/बुरादा/बुकनी
चूर्ण    ________    चूर्ण/पावडर
चूल    ________    चूल्हा
चूष    ________    मजा/शगल/फैशन
चे    ________    के/का/की
चेंगट    ________    सुस्त/काहिल
चेंगटपणा    ________    सुस्त/काहिल
चेंगटपणे    ________    सुस्त/काहिल
चेंगर    ________    पीस/दबा
चेंडू    ________    गेंद
चेंदामेंदा_कर    ________    मसल_डालना/रौंद
चेक    ________    चेक
चेकाळ    ________    चिल्ला/पागल_हो
चेच    ________    रगड/ठोंक
चेटक    ________    टोना/टोटका
चेटका    ________    जादूगर/चेटूक-करनेवाला
चेटकीण    ________    जादूगरनी/टोटकहाई/टोनहाई/डाइन
चेटूक    ________    टोना/टोटका
चेतन    ________    चेतन
चेतना    ________    चेतना
चेतव    ________    सचेत_कर/उकसा/जला
चेन    ________    चेन
चेप    ________    दबा/चाँप
चेव    ________    जोश/गुस्सा
चेष्टा    ________    मजाक/दिल्लगी
चेहरा    ________    चेहरा/सूरत/मुखकृति
चेहरेपट्टी    ________    हुलिया/चेहरा_मुहरा/मुखाकृति/शक्ल_सूरत
चैतन्य    ________    चैतन्य
चैतालय    ________    चैतालय
चैत्र    ________    चैत्र
चैन    ________    ^मजा/ऐश/भोग_विलास
चैन-कर    ________    मजे_उडा
चैन-पड    ________    चैन-आ
चैनी    ________    शौकीन/ऐयाश
चोळ    ________    घिस/मल/लगा/सहला
चोळणा    ________    पाजामा
चोळी    ________    चोली/अँगिया
चोंद    ________    ठूँस
चोंबडा    ________    बीचमें-बोलनेवाला
चोकट    ________    चौखूँटा/खान
चोख    ________    चोखा/साफ/शुद्ध
चोख    ________    चूस/चँचोर/चचोड
चोखंदळपणा    ________    नाजुक_खयाल/चयनशील/मिजाजदार
चोखंदळपणे    ________    नाजुक_खयाल/चयनशील/मिजाजदार
चोखंदल    ________    नाजुक_खयाल/चयनशील/मिजाजदार
चोखणे    ________    चुसनी/चट्टू
चोखपणा    ________    चोखा/साफ/शुद्ध
चोखपणे    ________    चोखा/साफ/शुद्ध
चोचले    ________    चोंचला/नखरा
चोज    ________    प्यार/नखरा/लाड/अचरज
चोथा    ________    सीठी/तलछट/फुजला/फोक
चोप    ________    ठोंक/पिटाई
चोपड    ________    चुपड/पोत
चोपडी    ________    किताब/बही
चोपडे    ________    दुरमुट
चोपदार    ________    चोबदार
चोपन्न    ________    चौवन
चोबीस    ________    चौबीस
चोमडा    ________    लुतरा/वाहियात
चोयटी    ________    छिलका
चोर    ________    चुरा
चोर    ________    चोर
चोरकप्पा    ________    चोरखा
चोरटा    ________    उचक्का/चोट्टा
चोरी    ________    चोरी
चोवीस    ________    चौबीस
चोवीस    ________    चौबीस
चोहींकडे    ________    चारों_ओर/तरफ/हरसू
चोहीकडे    ________    चारों_ओर/तरफ/हरसू
चौक    ________    +चौराहा/छौरस्ता
चौकट    ________    चौखट
चौकडा    ________    चारखा
चौकडी    ________    चौकडी/चार_आदमियों_की_मंडली
चौकशी    ________    जाँच/पूछताछ/पेशी/पैरवी/नालिश
चौकस    ________    जिज्ञासु
चौकसपणा    ________    जिज्ञासु
चौकसपणे    ________    जिज्ञासु
चौकार    ________    चौका/बाउंड्री
चौकोन    ________    चतुष्कोण/चतुर्भुज
चौकोनी    ________    चौकोना/चौकोर/चौकोनिया/चतुष्कोण
चौखूर-धांव    ________    चौकडियाँ_भरना/तेज_दौड
चौघडा    ________    चौघडा/चौडोल/चौडोला/नगाडा/नौवत
चौघडी    ________    चौहरा_वस्त्र
चौघे    ________    चार_जन
चौतीस    ________    चौंतीस
चौतीस    ________    चौंतीस
चौथरा    ________    1.चबूतरा/कुरसी
चौथा    ________    चवथा
चौथाई    ________    चौथ/चौकडा
चौदा    ________    चौदह
चौदा    ________    चौदह
चौदा    ________    चौदह
चौधरी    ________    चौधरी
चौपट    ________    चार_गु
चौपदरी    ________    1.चौहरा/2.चौतहा
चौपदरी    ________    भीख_माँगने_का_कपडा/झोली
चौपन्न    ________    चौवन
चौपन्न    ________    चौवन
चौफेर    ________    चारों_तरफ_से/चौतरफा
चौरंग    ________    पीढा/चौकी
चौरंगी    ________    चौरंगा
चौरस    ________    1.वर्ग/2.समकोणाकार/वर्गाकार
चौरी    ________    चँवर
चौर्याऐंशी    ________    चौरासी
चौर्याऐंशी    ________    चौरासी
चौर्याण्णव    ________    चौरानवे
चौर्याण्णव    ________    चौरानवे
चौर्याहत्तर    ________    चौहत्तर
चौर्याहत्तर    ________    चौहत्तर
चौऱ्याएंशी    ________    चौरासी
चौऱ्याण्णव    ________    चौरानवे
चौऱ्याहत्तर    ________    चौहत्तर
चौवेचाळीस    ________    चवालीस
चौसष्ट    ________    चौसठ
चौसष्ट    ________    चौसठ
चॉम्स्की    ________    चॉम्स्की
च्    ________    च्
च्या    ________    का_ई_ए
च्यावतीने    ________    की_तरफसे
च्यावेळी    ________    के-समय
छ    ________    छ
छळ    ________    सता
छळ    ________    जुल्म/यंत्रणा
छंद    ________    छंद/चाव/शौक/चाह/धुन/छंदशास्त्र
छंदिष्ट    ________    सनकी/शौकीन
छंदोरचना    ________    छंद_शास्त्र/छंद_प्रबंध
छकडा    ________    ^सग्गड
छकडा    ________    बाँका/छिछोरा/छैला
छकडी    ________    छप्पय
छकुला    ________    लाल/लाडला
छगन    ________    छगन
छगन    ________    छगन
छचोर    ________    छिचोरा/छैला
छट    ________    छिः/हट
छटा    ________    आभा/छाया/झलक
छटाक    ________    छटाँक
छडा    ________    सुराग/पता/साँकल
छत्तीस    ________    छत्तीस
छत्तीस    ________    छत्तीस
छत्र    ________    छत्र
छत्री    ________    छाता
छत्री    ________    कुकुरमुत्ता/खुमी
छत्री    ________    छाता/छतरी
छन्नी    ________    छेनी/टाँकी
छपव    ________    छिपा/छुपा
छपाई    ________    छपाई
छप्पन्न    ________    छप्पन
छप्पन्न    ________    छप्पन
छबकडा    ________    नन्हामुन्ना
छबिना    ________    रात_का_धार्मिक_जुलूस
छबी    ________    छवि/तस्वीर/सूरत
छरा    ________    छर्रा
छाकटा    ________    छैला/रँगीला/बाँका
छाट    ________    चंट/छटा_हुआ
छाट    ________    काट/छाँट
छाटणी    ________    काटछाँट
छाटपणा    ________    चंट/छटा_हुआ
छाटपणे    ________    चंट/छटा_हुआ
छाटी    ________    कफनी
छाताडे    ________    छाती
छाती-काढून-चाल    ________    अकडकर_चल
छाती-फुगव    ________    छाती_निकालना/सीना_तान
छातीठोकपणे    ________    छातीठोकके
छान    ________    अच्छा/बढिया
छाननी    ________    छानबीन/जाँच
छाना    ________    छाना
छाप    ________    छाप
छापखाना    ________    छापाखाना
छापी    ________    साफी
छापील    ________    छपा_हुआ
छाब्रिया    ________    छाब्रिया
छायाचित्र    ________    छायाचित्र
छावणी    ________    छावनी
छिःथू    ________    थुक्का_फजीहत/थुडी_थुडी
छिद्र    ________    +छेद/छिद्र
छिन्नविछिन्न    ________    छिन्नभिन्न
छीथू    ________    थुक्का_फजीहत/थुडी_थुडी
छू    ________    छू/सिसकारी
छू-कर    ________    सिसकार/लहकार
छे    ________    नहीं
छे-छे    ________    ना_ना!
छेः    ________    नही
छेड    ________    छेड/शुरू_कर/उकसा/भडका
छेद    ________    छेद/भेद
छेद    ________    %%क्षैतिज_काट
छेद    ________    काट/कटाव/संछेद
छोटा    ________    छोटा
छोटासा    ________    छोटासा
छोटासा    ________    छोटासा
छोटेखानी    ________    छोटेसे
ज    ________    ज
जळ    ________    जल/पानी
जळ    ________    जल/झुलस
जळकट    ________    जला{झुलसा}_हुआ/अधजला
जळजळ    ________    जलन/दाह
जळजळीत    ________    धधकता/तेज/तीब्र
जळजळीतपणा    ________    धधकता/तेज/तीब्र
जळजळीतपणे    ________    धधकता/तेज/तीब्र
जळण    ________    ईंधन
जळफळ    ________    जल/कुढ
जळफळाट    ________    गुस्सा/जलन
जळीत    ________    अग्निकांड
जळू    ________    जोंक
जंग-जंग-पछाड    ________    बहुत_कोशिश_कर
जंगल    ________    जंगल
जंगली    ________    जंगली
जंगी    ________    ^बहुत_बडा
जंजाल    ________    जंजाल/झंझट/बखेडा
जंजिरा    ________    जलदुर्ग
जंत    ________    कृमी/केंचुआ/कद्दूदाना/चुनचुना
जंतुनाशक    ________    ^कीटाणुनाशक/कीडामार/कृमिनाशक
जंत्री    ________    सूची/फेहरिस्त
जंबिया    ________    खंजर
जकात    ________    चुंगी
जखड    ________    जकड/कस
जखड    ________    जोख/तौल
जखब    ________    बहुत_बडा
जखम    ________    जख्म/घाव
जखमी    ________    जख्मी
जग    ________    ^जगत्/संसार
जग    ________    जी
जगड्व्याल    ________    महान/विश्वव्यापी
जगत    ________    जगत्
जगप्रसिद्ध    ________    जगत्_प्रसिद्ध/विश्वविख्यात
जगव    ________    जिंदा_रख/जिला
जगा-वेगळा    ________    गैरमामूली
जटा    ________    जटा
जटाधारी    ________    जटाधारी
जड    ________    लग
जड    ________    ^भारी/बोझिल
जडता    ________    ^भारी/बोझिल
जडत्व    ________    जडत्व
जडव    ________    जड/लगा
जडवादी    ________    जडवादी
जडित    ________    जटित/जडाऊ
जडीबुट्टी    ________    जडीबूटी
जड्जवाहीर    ________    जवाहरात
जणू    ________    गोया/मानो
जतन    ________    पालन/परिवरिश
जत्रा    ________    मेला/यात्रा
जथा    ________    जत्था/गिरोह
जनता    ________    जनता
जनरहाटी    ________    जगरहाटी
जनलज्जा    ________    लोकलाज
जनसमूह    ________    जनसमूह
जनानी    ________    जनाना
जनावर    ________    जानवर/पशु/ढोर/हैवान
जन्म    ________    जन्म_ले
जन्म    ________    जन्म
जन्म-दे    ________    जन
जन्मजात    ________    जन्मजात/पैदाइशी/सहज
जन्मठेप    ________    आजीवन_कैद/कालापानी
जन्मदिवस    ________    जन्मदिवस
जन्मपत्रिका    ________    जन्मपत्री/जायचा
जन्मभर    ________    आजीवन/जिंदगीभर/जीवनभर
जप    ________    जप
जपमाळ    ________    जपमाला/जपनी
जपान    ________    जपान
जपानी    ________    जापानी
जप्त    ________    जब्त
जप्ती    ________    जब्ती/कुर्की
जबर    ________    जबरदस्त/बेहद/मजबूत
जबरदस्त    ________    जबरदस्त
जबरदस्ती    ________    जबरदस्ती
जबरी    ________    जब्री/बलात्/बलपूर्वक_किया_कराया_जानेवाला
जबानी    ________    कैफियत/सफाई/निवेदन
जबाब    ________    जबाब/उत्तर/सफाई
जबाबदार    ________    जिम्मेदार/जिम्मेबार/उत्तरदाता
जबाबदारपणा    ________    जिम्मेदार/जिम्मेबार/उत्तरदाता
जबाबदारपणे    ________    जिम्मेदारी_से/जिम्मेबार/उत्तरदाता
जबाबदारी    ________    जिम्मेदारी
जम    ________    जम/बन
जम-बस    ________    जम_जा
जमव    ________    जमा
जमवाजमव    ________    1.संग्रह/प्रबंध/चयन/एकत्रीकरण/2.{सैन्याची}लामबंदी
जमवाजमव-कर    ________    जुटा
जमात    ________    जनजाति/कबीला
जमिन    ________    जमिन
जमीन    ________    जमीन/धरती
जमीनदोस्त    ________    जमीनदोज/तबाह
जमीनधारक    ________    भूमिधारी
जमीनधारणा    ________    भूमिधारण
जय    ________    जय
जयंती    ________    जयंति
जयजयकार    ________    ^जयघोष/जयध्वनि
जय्यत    ________    तैयार/पूरी_तरह
जर    ________    यदि/अगर
जरदालू    ________    जरदालू
जरब    ________    दबाब/रोब/धाक
जरा    ________    ^थोडा
जरी    ________    ^यद्यपि/हालाँकि
जरीकांठी    ________    जरदोज_की_गोटवाला
जरूर    ________    जरूर/अवश्य
जरूर    ________    जरूरत/आवश्यकता
जर्दा    ________    जरद/सुरती
जर्मन    ________    जर्मन
जलद    ________    जल्द/शीघ्र
जलदी    ________    जल्द/शीघ्र
जलोढ    ________    जलौघ
जवळ    ________    पास/करीब
जवळ-जवळ    ________    लगभग/तकरीबन्
जवळ-पास    ________    आसपास/करीबन
जवळचा    ________    नजदीक_का
जवळचा    ________    नजदीक_की
जवळपास    ________    आसपास/करीबन
जवळीक    ________    पासका/करीबी
जवळील    ________    नजदीक_का/+नजदिकी
जवळून    ________    नजदीक_से
जवस    ________    अलसी
जवाहिरा    ________    जौहरी
जवाहिऱ्या    ________    जौहरी
जवाहीर    ________    जवाहर/रत्न
जशा    ________    जैसे
जशी    ________    जैसी
जसजसा    ________    जैसेजैसे
जसा    ________    जैसा
जसे    ________    जैसा/जैसे
जसेच्या-तसे    ________    जैसेके-वैसा
जसेच्या-तसेच    ________    जैसेके-वैसा-ही
जस्त    ________    जस्त
जहरी    ________    जहरीला/विषाक्त
जहांबाज    ________    छँटा_हुआ/पक्का
जहांबाजपणा    ________    छँटा_हुआ/पक्का
जहांबाजपणे    ________    छँटा_हुआ/पक्का
जहागीर    ________    जागीर
जहाल    ________    उग्र/गरम/तीखा
जहालपणा    ________    उग्र/गरम/तीखा
जहालपणे    ________    उग्र/गरम/तीखा
जा    ________    जा
जाळ    ________    जला/फूँक_दे
जाळ    ________    आग/लपट/लौ
जाळपोळ    ________    अग्निकांड/आगजनी/आग_लगा
जाळी    ________    जाली
जाळे    ________    जाल
जांगड    ________    जाकड
जांघ    ________    जाँघ/जंघा
जांब    ________    अमरूद/जामुन/प्याला
जांभळा    ________    जामुनी/बैंगनी
जांभई    ________    जँभाई/उबासी/जम्हाई
जांभूल    ________    जामुन
जाई    ________    जाही
जाऊ    ________    जेठानी
जाऊ    ________    देवरानी
जाकीट    ________    जाकिट/जैकेट
जाग    ________    जाग
जागचा    ________    जगह_का
जागतिक    ________    जागतिक
जागतिकता    ________    जागतिकता
जागव    ________    जगा/सचेत_कर
जागा    ________    मौका/गुंजाइश/ओहदा
जागा    ________    जगह/गुंजाइश/ओहदा/मौका
जागा    ________    जागरूक/जग
जागी    ________    जगह
जागृत    ________    जागृत
जागृतता    ________    जागृत
जागेपणा    ________    जागरूकता-से
जाग्रण    ________    जागरण/रातजगा
जाच    ________    खटक/तकलीफ_हो
जाच    ________    कष्ट/तकलीफ
जाचक    ________    तकलीफदेह/कष्टदायी
जाड    ________    मोटा
जाडजूड    ________    मोटा_ताजा/भारी_भरकम
जाडा    ________    भारी/प्रकांड/+मोटा
जाडी    ________    मोटाई
जाण    ________    जान/पहचान
जाणता    ________    जानकार/परिचित
जाणव    ________    महसूस_हो/प्रतीत_हो
जाणीव    ________    भान/प्रतीत/समझ/समझदारी
जाणून-बुजून    ________    जान_बूझकर
जाणूनबुजून    ________    जानबुझकर
जात    ________    ^संप्रदाय/फिरका/जाति/किस्म
जातकुळी    ________    खान्दान
जातमुचलका    ________    मुचलका
जाता_जाता    ________    जाते_जाते/लगे_हाथों/यूँही
जातिवंत    ________    असली/खानदानी
जातीय    ________    सांप्रदायिक
जातीयता    ________    ^सांप्रदायिक
जाते    ________    चक्की
जात्या    ________    स्वभाव_से/आदतन्
जादा    ________    ज्यादह/अदिक
जादूगार    ________    जादूगर
जादूटोणा    ________    टोना_टोटका
जानकी    ________    जानकी
जानवसा    ________    जनवासा
जानवे    ________    जनेऊ/यज्ञोपवीत
जानेवारी    ________    जनवरी
जाब    ________    जबाब
जाब-माग    ________    कैफियत_तलब_कर
जामदारखाना    ________    वस्त्रागार/खजा
जामानिमा    ________    ठाटबाट/सजधज
जामीन    ________    जमानत
जामीनकी    ________    जमानत
जायपत्री    ________    ^तेजपत्ता/तेजपत्र/तेजपात
जायफल    ________    जायफल
जायबंदी    ________    घायल
जायबा    ________    जायबा
जारण    ________    तंत्रविद्या
जारिण    ________    जारिणी
जालिम    ________    ^अकसीर
जावळ    ________    काकुल
जावळ    ________    चूडाकर्म/मुंडन
जावई    ________    जमाई
जावईबुवा    ________    जमाईराजा/दामादजी
जावक    ________    ^जानेवाला/खर्च/निर्यात
जासूद    ________    हरकारा/दूत
जास्त    ________    ज्यादा
जास्ती    ________    ज्यादह/अधिक
जास्तीत-जास्त    ________    जादासे_जादा
जाहिरनामा    ________    घोषणापत्र/ऐलान
जाहिरात    ________    विज्ञापन/इश्तहार
जाहीर    ________    खुली/+आम
जाहीरपणा    ________    खुली
जाहीरपणे    ________    +खुलेआम/खुली
जिंक    ________    जित
जिकडे    ________    जिधर/जही
जिकडे-तिकडे    ________    चारों_ओर
जिकीर    ________    तंगी/फिक्र/भुनभुनाहट/परेशानी/झंझट/झमेला
जिगर    ________    जिगरी/दिल{दोस्त}
जिझिया    ________    जजिया
जिणे    ________    जीवन/हयात
जितका    ________    जितना/जहाँ_तक
जितपत    ________    जितना/जहाँ_तक
जिथला    ________    जहाँ_का
जिथल्या    ________    जहाँ_के
जिथून    ________    जहाँ_से
जिथे    ________    जहाँ
जिनगर    ________    1.जीनसाज/मूर्तियाँ/2.खिलौने_बनानेवाला
जिना    ________    जीना/सीढी
जिन्नस    ________    चीज/जिन्स/वस्तु
जिभली    ________    जीभ/जबान/जिभ्भी
जिमी    ________    जिमी
जिर    ________    सूख/हार/हजम_हो
जिरव    ________    सुखा/हरा
जिराईत    ________    बागनी{जमीन}/+सींची_न_जानेवाली_जमीन
जिराफ    ________    ^जुराफा
जिरे    ________    जीरा
जिरेटोप    ________    शिरस्त्राण
जिलबी    ________    जलेबी
जिल्हा    ________    जिला
जिवंत    ________    जीता/जिन्दा
जिवंतता    ________    जीता/जिन्दा
जिवणी    ________    होंठ/ओंठ
जिवती    ________    छठी
जिवलग    ________    जानी/प्यारा
जिवलग    ________    प्रिय/प्यारा/जानी
जिवा    ________    जिवा
जिवाणू    ________    साँप/कीडा
जिव्हाळा    ________    आत्मीयता/लगन/जी/जो
जी    ________    जो
जीप    ________    जीप
जीभ    ________    जीभ
जीव    ________    ^प्राणी/प्राण/हृदय
जीव-भांड्यांत-पड    ________    जी_ठंडा_होना/तसल्ली_हो
जीवन    ________    ^आयुष्य/पानी
जीवनकला    ________    जीवनकला
जीवनमान    ________    जीवनस्तर
जीवनमूल्य    ________    जीवनमूल्य
जीवनसत्त्व    ________    जीवनसत्त्व
जीवनसत्व    ________    खाद्योज/पोषक_तत्व/जीवनतत्व/विटामिन
जीवन्मुक्त    ________    जीवनमुक्त
जीवशास्त्र    ________    जीवविज्ञान
जीवशास्त्रीय    ________    जैव/जीव_विज्ञानीय/जीवसंबधी
जुळ    ________    जुड/मिल/बन
जुळणी    ________    प्रबन्ध/जोगाड/जोडाई
जुळतें-घे    ________    समझौता_कर
जुळव    ________    जुटा/मिला/जोड/लगा/बैठा
जुळवाजुळव    ________    सामग्री/संकलन
जुळारी    ________    +मुद्रयोजक/कंपोजिटर
जुळे    ________    जुडवाँ{बच्चे}
जुंप    ________    छिड
जुंप    ________    जोत/लगा
जुई    ________    जुही
जुगलबंदी    ________    युगल_गायकी
जुगार    ________    जुआ/जूआ
जुगारी    ________    जुआरी
जुजबी    ________    मामूली/साधारण
जुझ    ________    +मुठभेड/टक्कर/%तुम्हारा/तेरा
जुडगा    ________    गुच्छा/झब्बा
जुडी    ________    गड्डी/मुट्ठा
जुना    ________    पुराना
जुनाट    ________    पुराना/फटा_पुराना
जुनाटपणा    ________    पुराना/फटा_पुराना
जुनाटपणे    ________    पुराना/फटे_पुराने
जुनेर    ________    फटी_पुरानी_धोती
जुमला    ________    जमीन/जायदाद
जुमान    ________    मान/परवाह_कर
जुलमी    ________    जालिम/अत्याचारी
जुलमीपणा    ________    जालिम/अत्याचारी
जुलमीपणे    ________    जालिम/अत्याचारी
जुलूम    ________    जुल्म/अत्याचार
जूट    ________    एका
जून    ________    पक्का/पुराना/सख्त/जुनायल
जे    ________    जो
जेंव्हा    ________    जब
जेऊन    ________    खाना_खाकर
जेथे    ________    जहाँ
जेन    ________    जेन
जेमतेम    ________    जैसे_तैसे/किसी_तरह/ज्यादा_से_ज्यादा
जेम्स    ________    जेम्स
जेरीस-ये    ________    हैरान_हो
जेरुशलेम    ________    येरुशलेम
जेव    ________    खाना_खा/जीम/भोजन_कर
जेवढा    ________    जितना
जेवण    ________    भोजन/खाना
जेवणावळ    ________    दावत/%जेवनार/भोज
जेव्हा    ________    जब
जॅक    ________    जैक
जो    ________    जो
जो-तो    ________    हर_कोई
जों-जो    ________    ^जैसे_जैसे/सो_जा
जोंधळा    ________    ज्वार/जुवार
जोंपर्यंत    ________    जबतक
जोंवर    ________    जबतक
जोखड    ________    जुआ/जिम्मेवारी
जोखीम    ________    जोखिम/खतरा
जोग    ________    योग/सन्यास
जोगचा    ________    जैसे_का
जोगची    ________    जैसे_की
जोगता    ________    समान
जोगवा    ________    भिक्षा
जोगा    ________    जैसा
जोजव    ________    हलरा
जोड    ________    यौगिक/संयोजी/जुडा_हुआ/संयुक्त/मिश्र
जोड    ________    जोड/साथ/टक्कर/मुकाबला
जोड    ________    जोड/मिला
जोडणी    ________    प्रबन्ध/संयोजन/जोडाई
जोडधंदा    ________    पूरक_व्यवसाय/सहायक_आजीविका
जोडपे    ________    दम्पति/जोडा
जोडया-लाव    ________    जोडे{जोडियाँ}_मिला
जोडवे    ________    अनवट
जोडशब्द    ________    यौगिक_शब्द
जोडाक्षर    ________    संयुक्ताक्षर
जोडाजोडी    ________    जूतीपैजार
जोडी    ________    जोडा/जोड
जोडीदार    ________    साथी
जोपास    ________    पालना
जोपासना    ________    परवरिश/पालनपोषण
जोम    ________    जोश/उमंग
जोर    ________    1.जोर/जबरदस्ती/जुल्म/2.डंड
जोर-काढ    ________    डंड_पेल
जोरजोरात    ________    1.जोरजोरसे
जोष    ________    जोश/आवेश
जोहार    ________    रामराम/जौहर/जुहार
जॉन    ________    जॉन
जॉनी    ________    जॉनी
जॉर्ज    ________    जॉर्ज
ज्ञात    ________    ज्ञात
ज्ञाता    ________    ज्ञाता
ज्ञान    ________    ज्ञान
ज्ञानकोश    ________    विश्वकोश
ज्ञानदृष्टि    ________    ज्ञानदृष्टि
ज्ञानदृष्टी    ________    ज्ञानदृष्टि
ज्ञानमय    ________    ज्ञानमय
ज्ञानमार्ग    ________    ज्ञानमार्ग
ज्ञानरूपी    ________    ज्ञानरूपी
ज्ञानशील    ________    ज्ञानशील
ज्ञानसाधना    ________    ज्ञानसाधना
ज्ञानस्वरूप    ________    ज्ञानस्वरूप
ज्ञानाग्नी    ________    ज्ञानाग्नि
ज्ञानी    ________    ज्ञानी
ज्या    ________    जिस
ज्याचे    ________    जिसका
ज्यावेळी    ________    जिससमय
ज्यू    ________    ज्यू
ज्यूट    ________    +जूट/पटसन
ज्येष्ठमध    ________    जेठीमधु
ज्योत    ________    बात/लौ
ज्योतिष    ________    ज्योतिष/फलित_ज्योतिष/नुजूम
ज्योतिषी    ________    ज्योतिषी/दैवज्ञ/नुजूमी
ज्वारी    ________    ज्वार/जुआर
झ    ________    झ
झळ    ________    आँच/जलन/लपट
झळक    ________    छलक/चमक
झंझट    ________    1.झंझट/झमेला/2.%%घडियाली/झालर
झंझावात    ________    झंझा/आँधी
झक-मार    ________    झख_मार
झकत    ________    मजबूरन/झख_मारकर
झकपक    ________    चमकीला/शानदार
झकास    ________    झकास
झगझगाट    ________    जगमगाहट
झगझगीत    ________    भडकीला/चमकीला
झगड    ________    लड/झगड/जूझ
झगा    ________    1.झगा/अबा/2.गाउन/चोगा
झट    ________    मन_लगाकर_काम_कर
झटक    ________    ^झाड/झिडक
झटकन    ________    झटसे
झटपट    ________    जल्दी
झटव    ________    काम_करवा
झटापट    ________    झगडा/छीना_झपटी
झड    ________    +लगातार_वर्षा/झडी
झड    ________    झड/गिर
झडती    ________    तलाशी
झडप    ________    झडप/झपट्टा_मार/टूट_पड
झडप    ________    1.पल्ला{किवड_का}/2.झिलमिली/झाँप
झडप    ________    झडप/झपट/लपट/झपट्टा/हमला
झडप-घाल    ________    झडप/टूट_पड/झपट्टा_मार/हमला_कर
झणकार    ________    झंकार
झणझण    ________    झनझना/टीस/प्रपरा
झणझणीत    ________    तेज/तीखा/करारा
झणत्कार    ________    झंकार
झपाझप    ________    जल्दी_जल्दी
झपाट    ________    सवार_हो/भूत_लग/प्रेतबाधा_हो/सपाटा
झपाटलेला    ________    भूताविष्ट
झपाटा    ________    झपट/जल्दी
झबले    ________    झगा
झब्बू    ________    घमंडी/तानाशाह{व्यक्ति}
झर    ________    झर/बह
झरझर    ________    जल्दी_जल्दी
झरणी    ________    कलम/फाउंटनपेन
झरा    ________    झरना/सोता
झरोका    ________    झरोखा
झाळ    ________    झाल/पाँज/टाँका_लगा/टाँके_से_जोड
झांज    ________    झाँझ/मँजीरा
झाक    ________    झाँकी/झलक/चमक
झाक    ________    ढाँक/छिपा
झाक    ________    मूँद/मीच
झाकण    ________    ढक्कन/ढक
झाकले-माणिक    ________    गुदडी_का_लाल
झाड    ________    पेड/दरख्त
झाड    ________    झाड/झाडू_लगा/फटकार
झाडझूड    ________    झाडबुहार/सफाई
झाडा    ________    1.तलाशी/2.टट्टी
झाडी    ________    जंगल/झाड_झंखाड
झाडून_सर्व    ________    समूचा/सारा
झाडेंझुडुपे    ________    झाडझंखाड
झाप    ________    झपट्टा/हमला
झापड    ________    अंधेरी/अंधौटी
झापड    ________    झपकी/नींद
झार    ________    झार
झारा    ________    करछुला/करछा/कफगीर/कलछा
झारी    ________    झारी
झारी    ________    हजारा
झालर    ________    किनारी
झिंक    ________    झिंक
झिंग    ________    छक/नशे_में_हो
झिंजी    ________    झोंटा/झूँटा
झिज    ________    घिस/छीज
झिजव    ________    घिस/खर्च_कर
झिजवट    ________    मलता/घिस_हुआ
झिडकार    ________    दुत्कार/झिडक
झिणझिण    ________    परपरा
झिणझिणी    ________    झुनझुनी/चुनचुनी/परपराहट
झिमझिम    ________    रिमझिम/छमछम
झिमझिम    ________    फुहार/रिमझिम
झिरझिरीत    ________    झिरझिरा/झीना/महीन
झिरप    ________    चू/रिस/टपक
झिलई    ________    जिला/ओप/चमक
झीग    ________    झीग
झीज    ________    छीज/घिसाई/घाटा
झीट    ________    घुमडी/बेहोशी/चक्कर
झुळझुळ-वाह    ________    होलेहोले_बह
झुळझुळीत    ________    साफ/चमकदार/+झिलमिल
झुळुक    ________    झोंका/झकोरा/लहर
झुंज    ________    जूझ/झपट/टक्कर/झडप/लडाई/संघर्ष
झुंज    ________    जूझ/लड
झुंज-लाव    ________    लडा
झुंजार    ________    लडाका/सूरमा/शूर
झुंजारपणा    ________    साहस/युयुत्सा
झुंजारपणे    ________    लडाका/सूरमा/शूर
झुंबड    ________    भीड/झगडा
झुंबर    ________    झाड_फानूस
झुक    ________    झुक/नब
झुकव    ________    झुका/नबा
झुगार    ________    फेंक/झोंक
झुडुप    ________    +झुरमुट/झंखाड्
झुडूप    ________    झाडी
झुणका    ________    बेसन
झुपका    ________    लच्छा/गुच्छा/झब्बा
झुमझुम    ________    झमझम
झुर    ________    1.कुड/घुल/2.हुडक
झुरळ    ________    तिलचटा/काकरोच
झुरका    ________    कश/दम
झुरका-मार    ________    दम{कश}_लगा/दम{कश}_मार/दम{कश}_ले
झुरणी    ________    कुढन/दुःख
झुल    ________    झूल/झूम
झुलव    ________    झुला/लटकाये_रख
झूल    ________    झूल/पलान
झेंगट    ________    झंझट
झेंडा    ________    झंडा/अलम/ध्वज
झेंडावंदन    ________    ध्वजवंदन
झेंडू    ________    गेंदा
झेप    ________    सम्हल/हो-सक/व्यवस्था_कर/सम्हल/मिल/कार्यान्वित_कर
झेप    ________    छलाँग/उडान/झपट्टा
झेप-टाक    ________    लपक
झेल    ________    झेल/लोक
झेला    ________    गुलदस्ता/गुच्छा
झैलसिंग    ________    झैलसिंग
झोळ    ________    झोल/झाप
झोळी    ________    झोली/थैली
झोंक    ________    चढा/पीना{शराब_आदि}/डाल
झोंक    ________    झुकाव/नखरा
झोंड    ________    उद्दाम/बेशर्म
झोंब    ________    चर्रा/जलन_हो
झोंबाझोंबी    ________    झडपाझड्पी
झोंबी    ________    जूझ/लडाई/झडप
झोंव    ________    खींचातानी_कर
झोक    ________    उंडेल
झोका    ________    झोंका/झूला/हिंडोला/पेंग
झोका-घे    ________    पेग_मारना/झूल
झोका-दे    ________    हिला/झुला
झोकांडी    ________    लुढक_पुढक/पीनक
झोटिंग    ________    भूत/शैतान/तानाशाह
झोड    ________    झडी/हमला
झोड    ________    पीट/बहुत_खा
झोडप    ________    पीट/झाड/ठोक
झोत    ________    झकोरा/झोंका/रोशनी
झोप    ________    सो/लेट
झोप    ________    नींद
झोपडपट्टी    ________    गंदी_बस्ती/झुग्गी{झुगी}/झोंपडी
झोपडी    ________    झोंपडी
झोपव    ________    सुला/लिटा
झोपा    ________    किवाड/दरवाजा
झोपाळा    ________    झूला/हिंडोला
झोपाळु    ________    उनींदा/निद्रालु
झोपाळुपणा    ________    उनींदा/निद्रालु
झोपाळुपणे    ________    उनींदा/निद्रालु
ट    ________    ट
टळ    ________    टल/हट/गुजर
टंगळमंगळ    ________    आनाकानी/सुनी_अनसुनी
टंच    ________    चंट/बदमाश
टंचपणा    ________    चंट/बदमाश
टंचपणे    ________    चंट/बदमाश
टंचाई    ________    तंगी/कमी
टक-लाव    ________    टकटकी_बाँधना/ताक
टकळी    ________    तकली/बकवास
टकटक-कर    ________    किवाड_खटखटा
टकमका    ________    टकटकी
टकला    ________    गंजा/गंजी_खोपडी
टक्कल    ________    गंज
टक्का    ________    टका
टक्के    ________    +सरासरी
टक्केवारी    ________    पर्तिशतता/अनुपात
टगा    ________    चंट/मुस्टंडा
टचकन    ________    झट/तुरन्त
टणक    ________    कडा/ठोस
टणकपणा    ________    कडा/ठोस
टणकपणे    ________    कडा/ठोस
टणत्कार    ________    टंकार
टणू    ________    गुलथी/सूजन/शोथ/वरम
टप    ________    ताक_में_रह
टप    ________    टप/सायबान/छत
टपक    ________    टपक/चू
टपाल    ________    डाक
टपालवाला    ________    डाकिया
टपेंटाइन    ________    तारपीन
टपोरा    ________    बडा/मोटा
टप्पा    ________    क्रम/प्रकम/चरण/फासल/मंजिल/पहुँच/सीढी/अवस्था
टप्पा    ________    टिप्पा
टबका    ________    टुकडा/छिलका
टमरेल    ________    टम्बलर/गिलास/तामलेट/तामलोट
टर    ________    खिल्ली/हँसी/मजा
टरक    ________    फट/टरक/डर
टरकाव    ________    1.टरका/फाड/2.डरा
टरफल    ________    छिलका
टरबूज    ________    तरबूजा/भतीरा
टवळी    ________    डाइन/चुडैल
टवकार    ________    घूर/कान_खडे_कर
टवटव    ________    लहलहा/पनप
टवटवी    ________    ताजगी/हरा_भरापन
टवटवीत    ________    हराभरा/लहलहाता_हुआ/सरसब्ज
टवटवीतपणा    ________    हराभरा/लहलहाता_हुआ/सरसब्ज
टवटवीतपणे    ________    हराभरा/लहलहाता_हुआ/सरसब्ज
टवाळ    ________    गुंडा/शरारती/आवारा
टवाळखोर    ________    आवारा
टवाळपणा    ________    गुंडा/शरारती/आवारा
टवाळपणे    ________    गुंडा/शरारती/आवारा
टवाळी    ________    आवारागर्दी/शरारत
टहाळी    ________    टहनी/डाली
टाळ    ________    टाल/कतरा
टाळ    ________    करताल/मँजीरा/झाँझ
टाळाटाळी    ________    टालमटोल/हीलाहवाला
टाळी    ________    ताली
टाळेबंदी    ________    तालाबंदी
टांकसाल    ________    टकसाल
टांग    ________    टाँग/लटका
टांग    ________    टाँग
टांगव    ________    +टंगा
टांगा    ________    तांगा
टाक    ________    छोड/डाल/फेंक
टाक    ________    कलम/लेखनी
टाकणखार    ________    सोहागा
टाका    ________    टाँका/सिलाई
टाकाऊ    ________    निकम्मा/रद्दी/बेकार
टाकाऊपणा    ________    निकम्मा/रद्दी/बेकार
टाकाऊपणे    ________    निकम्मा/रद्दी/बेकार
टाकी    ________    टाँकी/टंकी/छेनी
टाकी-घाल    ________    कूद/दाँते_निकाल
टाके    ________    टंकी/हौज
टाच    ________    चंट/बदमाश
टाच    ________    सिल
टाच    ________    एडी/एड
टाच-मार    ________    एड_देना/लगा
टाचण    ________    टिप्पणी/नोट
टाचणी    ________    आलपीन/पिन
टाचून-ठेव    ________    नत्थी_कर
टाटा    ________    टाटा
टाप    ________    ^सुम/विसात/ताकत
टाप    ________    टाप
टापटीप    ________    सफाई/तरतीब/टिपटाप
टापू    ________    ^प्रदेश/मुल्क
टारगट    ________    वाहियात/छिछोरा
टारगटपणा    ________    वाहियात/छिछोरा
टारगटपणे    ________    वाहियात/छिछोरा
टावेल    ________    तौलिया/अँगोछा
टाहो    ________    पुकार/दहाड/रोना_धोना
टिंगल    ________    मजाक/खिल्ली
टिंब    ________    बिंदी/नुक्ता
टिक    ________    टिक/रह
टिकली    ________    1.टिकली/टिकुली/बिंदिया/2.टिकडा/टिकिया
टिकव    ________    टिका/रख
टिकाऊ    ________    टिकाऊ
टिकाव    ________    निर्वाह/गुजारा/खैर
टिकोजीराव    ________    धन्नासेठ
टिचकी    ________    दस्तक/थपकी
टिटवा    ________    टिटिहरा
टिटवी    ________    टिटिहरी
टिप    ________    1.चुग/सोख/2.निशाना_लगा
टिपकागद    ________    सोख्ता/स्याही_चूस
टिपण    ________    टिप्पणी/लक्ष्य/वेध
टिपरी    ________    डंडी/डंडा_नाच
टिपून-घें    ________    1.दर्ज{नोट}_करना/2.सोख
टिपूर    ________    साफ/चमकदार
टिमकी    ________    डफली/डुग्गी
टिरी    ________    कुल्हा
टिऱ्या-बडव    ________    चूतड_पीटना/बजा
टिल्लू    ________    छोटा/नाटे_कद_का
टिवल्याबावल्या    ________    टिल्लेनवीसी
टी    ________    टी
टीका    ________    आलोचना/नुक्ताचीनी
टीच    ________    आँट
टीच    ________    टीच
टीप    ________    टिप्पणी/दूची/दिलाई
टीप-मार    ________    बखिया
टु    ________    टु
टुक    ________    झाँक
टुणकन्    ________    झट_से/खट_से
टुणटुणीत    ________    टनमना/स्वस्थ
टुमदार    ________    नन्हा/सुडौल
टुरटुर    ________    टरटर
टू    ________    टू
टूम    ________    शगूफा/नई_बात
टेंगूळ    ________    गुंबा/गुलमा
टेंभा    ________    1.शेखी/शान/2.पलीता
टेंभुर्णी    ________    तेंदू/आवनूस
टेक    ________    टेक/छू/सहारा_ले/दे
टेकडी    ________    पहाडी/टीला
टेकण    ________    टेक/टेकान/उचकन/अडान
टेकव    ________    टेक/छू/सहारा_ले/दे
टेकू    ________    सहारा/आलंब/समर्थन/टेकान/टेक
टेपर    ________    दोष
टेबलस्पून    ________    टेबलस्पून
टेहळ    ________    सुराग_ले
टेहळणी    ________    निगरानी/टोह
टेहळा    ________    टोहिया/खोजी
टोळ    ________    टिड्डी/पतंग
टोळके    ________    टोली/झुंड
टोळधाड    ________    टिड्डियों_के_दल_का_हमला
टोळभैरव    ________    आवारा/निठल्ला
टोळी    ________    1.टोली/झुंड/गिरोह/2.कबीला/जनजाति
टोक    ________    नोक/सिरा/छोर
टोकर    ________    कुदेर/खुरच
टोका    ________    घुन/सूँडी
टोच    ________    1.चुभ/चुभा/विध/वेध/2.{कान}छेद/कोच
टोचडी    ________    चुभन/खटक
टोचा    ________    कोचनी
टोणगा    ________    आवारा/निठल्ला
टोणगा    ________    भैंसा
टोपण    ________    ढक्कन/ढक
टोपल    ________    टोकरा/छावडा
टोपली    ________    टोकरी/डली
टोमटो    ________    टमाटर
टोमणा    ________    ताना/व्यंग
टोमॅटो    ________    टोमॅटो
टोल    ________    टोक/टोक
टोलव    ________    टाल
टोलवाटोलवी    ________    टालमटोल
टोला    ________    आघात/झपेटा
टोलेजंग    ________    बहुत_बडा/अजीमुश्शान
टोस्ट    ________    तोस
टॉम    ________    टॉम
ठ    ________    ठ
ठळक    ________    सुस्पष्ट/साफ/मोटा/ठोस/घना/गहरा
ठळकपणा    ________    सुस्पष्ट/साफ/मोटा/ठोस/घना/गहरा
ठळकपणे    ________    सुस्पष्ट/साफ/मोटा/ठोस/घना/गहरा
ठकठक    ________    खटखट
ठकव    ________    ठग/धोखा_दे
ठण    ________    ठन
ठणक    ________    ठनक/कसक
ठणका    ________    ठनक/टीस
ठणकाव    ________    धमका
ठणठणाट    ________    ठनठन_गोपाल
ठणठणीत    ________    मजबूत/मुँह_तोड
ठपका    ________    धब्बा/कलंक/दोष/लांछन/उलाह
ठमक    ________    ठुमक
ठर    ________    1.ठहर/तै_हो/2.सिद्ध/प्रमाणित/साबित_हो
ठरव    ________    ठहरा/तै_कर
ठराव    ________    प्रस्ताव/ठहराव/वादा
ठराविक    ________    निश्चित/वही/घिसा_पिटा
ठरावीक    ________    निश्चित/हमेशा_का/रिवाजी
ठरीव    ________    निश्चित/वही/घिसा_पिटा
ठस    ________    जम/जँच/अंकित_हो
ठसकेबाज    ________    शानदार/ठसकवाला
ठसठशीत    ________    ठोस/साफ/मोटा
ठसठस    ________    टीस/साल
ठसव    ________    अंकित_कर/करा
ठसा    ________    छाप
ठसा    ________    बलगम्
ठाऊक    ________    मालूम/ज्ञात
ठाक    ________    धमकना/स्थिर_रहना/खडा_होना
ठाकठीक    ________    ठीकठाक/सजधज
ठाकरे    ________    ठाकरे
ठाकूर    ________    ठाकूर
ठाण    ________    1.थान/2.अड्डा
ठाणवई    ________    दीवट
ठाणा    ________    थाना/चौकी
ठाम    ________    निश्चित/पक्का
ठाम-निश्चय-कर    ________    ठान
ठामपणा    ________    निश्चित/पक्का
ठामपणे    ________    निश्चित/पक्का
ठायी    ________    में
ठार    ________    हलाक/मृत
ठार-मार    ________    मार_डाल
ठाव    ________    ^ठिकाना/पता/सुराग/थाह
ठावठिकाणा    ________    ठिकाणा
ठास    ________    ठाँस/ठूँस
ठासून    ________    ठसाठस/ठूँसकर/जोर_देकर
ठिकठिकाणी    ________    जगह_जगह
ठिकरी    ________    ठीकरी/टुकडा
ठिकाण    ________    ^स्थान/हद
ठिकाणी    ________    जगह
ठिगळ    ________    पैबन्द/थिगली
ठिणगी    ________    चिनगारी
ठिपका    ________    बिंदी/चित्ती/बुँदकी/टीका
ठिपक्याचा    ________    चितला/बुँदकीदार
ठिय्या    ________    टेकना/आसन/अड्डा
ठिय्या-दे    ________    अड्डा_जमाना/जम_जा
ठिवक    ________    चू/टपक
ठिसूळ    ________    +हलका/कुनकुना
ठिसूळपणा    ________    हलका/कुनकुना
ठिसूळपणे    ________    हलका/कुनकना
ठिसूल    ________    कनकना/फुसफुसा/टुटहा/कुडकीला/कमजोर
ठीक    ________    ठीक/अच्छा
ठुमक    ________    ठुमक
ठुमरी    ________    ठुमरी
ठुसठुस    ________    टीस
ठेंच    ________    कुचल/पीस/कूँच
ठेका    ________    ताल
ठेच    ________    कुचल/पीस/रौंद
ठेच    ________    ठेस/ठोकर
ठेचा    ________    1.कूँचा/2.रायता/चटनी
ठेचाळ    ________    ठोकर_खा
ठेप    ________    पँहुच/धमक
ठेव    ________    धरोहर/थाती
ठेव    ________    रख
ठेव    ________    रख/धर
ठेवण    ________    ढाँचा/डीलडौल/गढन/गठन
ठेवणींतील    ________    धराऊ
ठेवा    ________    संचय/ढेर/धरोहर
ठोंबा    ________    मूर्ख/अंध_खोपडी
ठोक    ________    थोक
ठोक    ________    ठोंक/पीट/चिल्ला
ठोक    ________    मारपीट
ठोकळमानाने    ________    सरासरी_तौर_पर/मोटे_तौर_पर
ठोकळा    ________    कुंदा
ठोकताळा    ________    अंदाजा
ठोकपणा    ________    थोक
ठोकपणे    ________    थोक
ठोका    ________    ठोंक/आघात
ठोठाव    ________    1.खटखटा/2.दे/सुनाना{सजा}
ठोल्या    ________    बुद्धू/सुस्त
ठोस    ________    ^दृढ
ठोसा    ________    मुक्का/घूँसा/चाँटा/धौल
ड    ________    ड
डळमळ    ________    डगमगा/डाँवाडोल_हो
डळमळीत    ________    डाँवाडोल
डळमळीतता    ________    डाँवाडोल
डळमळीतपणा    ________    डाँवाडोलपन
डळमळीतपणे    ________    डाँवाडोलपन_से
डंख    ________    डंक/दंश
डक    ________    चिपक
डगमग    ________    डगमगा/लडखडा
डगमगीत    ________    डाँवाडोल/अस्थिर
डगर    ________    करारा/कगर/कगार/किनारा
डगला    ________    +ढिला/लबादा
डग्गा    ________    ठेका/बायाँ/डुग्गी
डचमळ    ________    छलक
डच्चू_दे    ________    निकाल_देना/हटा_दे
डझन    ________    दर्जन
डफ    ________    डफ/चंग
डफडी    ________    डफली/खंजरी
डबके    ________    डबरा/गढा
डबडब    ________    डबडबा/भर_आ
डबडे    ________    डिब्बा
डबा    ________    डिब्बा/कनस्तर
डबी    ________    डिबिया/डिब्बी
डबोले    ________    पूँजी/धन
डब्ब    ________    गद्द
डमरु    ________    डमरू
डरकाळी    ________    दहाड/डिडकार/गर्जन
डरकावणी    ________    धमकी/डरावा
डरपोक    ________    डरपोक
डल्ला    ________    डाका/लूट
डवर    ________    खिल/लहलहा
डस    ________    1.डस/काट/2.चिपक
डसव    ________    लगा/चिपका
डहाळी    ________    डाली/टहनी
डहाणू    ________    डहाणू
डाळ    ________    दाल
डाळ-शिज    ________    दाल_गल
डाळ्इंब    ________    अनार
डांगोरा    ________    ढिंढोरा/डौंडी
डांब    ________    बाँध/रोक_रख
डांब    ________    +बंद/खंभा/डंठल
डांबर    ________    अलकतरा/कोलतार
डांबरट    ________    बदमाश/शरारती
डांबरटपणा    ________    बदमाश/शरारती
डांबरटपणे    ________    बदमाश/शरारती
डाक    ________    डाक
डाक    ________    टाँका/जोड/धातु_जोडने_का_मसाला
डाकबंगला    ________    डाकबँगला
डाकीण    ________    डाकिन/डाइन
डाग    ________    दाग/जला
डाग    ________    1.दाग/धब्बा/कलंक/2.गहना/अदद
डागळ    ________    कलंक-लग
डागळलेला    ________    दागदार/खराब
डागडुजी    ________    मरम्मत
डागणी    ________    दाग
डागाळ    ________    दग/खराब_हो
डाच    ________    खटक/चुभ
डाफर    ________    डाँट/धौंस/फटकार
डामडौल    ________    टीमटाम/ठाटबाट
डायऑक्साइड    ________    डायऔक्साइड
डाव    ________    कलछा/डौआ
डाव    ________    दाँव/पेच/मौका/बैर/बाजी/बारी/घात
डाव-दे    ________    दाँव_दे
डाव_ये    ________    बारी_आना/चोर_हो
डावखुरा    ________    बायें_हाथवाला/खब्बा
डावपेंच    ________    दाँवपेंच/चाल
डावल    ________    उपेक्षा_कर/छोड_दे/तरह_दे
डावा    ________    बाया
डावीकडे    ________    बायें/बाईं_तरफ
डास    ________    मच्छड
डिंक    ________    गोंद
डिंकवडा    ________    गोंदपाग
डिंगरी    ________    मूले_की_फली
डिकव    ________    चिपका
डिक्शी    ________    टुनगा/फुनगी
डिखल    ________    ढेला/चीप
डिझाईन    ________    डिझाईन
डिझाईन्स    ________    डिझाईन्स
डिझेल    ________    डीजल
डिवच    ________    चुटकी_ले/चोट_पहुँचा/तंग_कर
डिसेंबर    ________    दिसंबर
डी    ________    डी
डुंब    ________    तैर/डभक
डुक्कर    ________    सूअर
डुबव    ________    डुबो
डुल    ________    झूम/डोल
डुलकी    ________    झपकी/ऊँघ
डूल    ________    झुमका/झूमक/झूमर
डेरा    ________    ^मटका
डेव्हिस    ________    डेव्हिस
डोळयांत_तेल_घाल    ________    बडी_सजगता_के_साथ
डोळयांत_तेल_घालून    ________    बडी_सजगता_के_साथ
डोळयाला-डोळा-दे    ________    आँख_से_आँख_मिला
डोळस    ________    समझदार/डिठार/डिठियारा/आँखोंवाला
डोळसपणा    ________    समझदार/डिठार/डिठियारा/आँखोंवाला
डोळसपणे    ________    समझदार/डिठार/डिठियारा/आँखोंवाला
डोळा    ________    1.आँख/2.ध्यान
डोळे-वटार    ________    त्योरी_चढा
डोळेझाक    ________    चश्मपोशी
डोंगळा    ________    चींटा
डोंगर    ________    पहाड/पर्वत
डोंगराळ    ________    पहाडी
डोंब    ________    1.डोम/2.लपटें{आग}
डोंबल    ________    सिर{गुस्से_में}
डोंबारी    ________    फुनट/भिखमंगा/ढाढी
डोई    ________    सिर
डोईजड    ________    1.भारी/बेहद/2.सरजोर
डोकाव    ________    झाँक
डोके    ________    सिर/माथा
डोके-पिकव    ________    सिर_खा
डोकेंफोड_कर    ________    सिर_खपा
डोकेदुखी    ________    सिरदर्द
डोकेबाज    ________    चालाक/चतुर
डोक्यावर-चढवून-ठेव    ________    सिर_चढा
डोमकावळा    ________    डोमकौआ
डोल    ________    डोल/झूम
डोलकाठी    ________    मस्तूल
डोलव    ________    डुला/हिला/हलरा
डोला    ________    ताजिया
डोह    ________    +भँवर/दह
डौल    ________    शान/अकड/ढब
डौलदार    ________    सुडौल/सुघड
डौलदारपणा    ________    सुडौल/सुघड
डौलदारपणे    ________    सुडौल/सुघड
डॉ    ________    डौ
डॉक्टर    ________    डॉक्टर
डॉक्टरी    ________    डॉक्टरी
डॉन    ________    डॉन
ड्    ________    ड्
ड्रॉईंग    ________    ड्रॉईंग
</pre>

कोई टिप्पणी नहीं:

टिप्पणी पोस्ट करें

आप अपने सुझाव और मूल्यांकन से हमारा मार्गदर्शन करें