शुक्रवार, 26 मार्च 2010

मराठी - हिन्‍दी शब्‍दकोश

मराठी - हिन्‍दी शब्‍दकोश
आ ________ आ
आ-वास ________ मुँह_बाना/चकित_हो
आळ ________ तोहमत
आळ-घे ________ तोहमत_लगा
आळणी ________ मनुहार/मिन्नत
आळव ________ मना/प्रार्थना_कर
आळशी ________ आलसी/सुस्त
आळशीपणा ________ आलसीपन/सुस्त
आळशीपणे ________ आलसी/सुस्त
आळस ________ अलसाना
आळस ________ आलस/सुस्ती
आळस-दे ________ अँगडाई_ले
आळा ________ रोक/प्रतिबंध
आळी ________ गली/मुहल्ला
आळी ________ पिलू/कीडा
आळीपाळीने ________ बारीबारीसे
आळे ________ क्यारी/थाला/आलवाल
आळेपिळे ________ अँगडाई
आं ________ आँ
आंगठा ________ अँगूठा
आंगठी ________ अँगुठी
आंगलट ________ अँगलेट
आंघोळ ________ स्नान/गुस्ल
आंतर ________ आंतर
आंतरत्वचा ________ झिल्ली
आंतरनिरीक्षण ________ आंतरनिरीक्षण
आंतरराष्ट्रीय ________ आंतरराष्ट्रीय
आंतरिक ________ आंतरिक
आंतरिकता ________ आंतरिक
आंथर ________ बिछा
आंदण ________ दहेज
आंदोलन ________ आंदोलन
आंधळा ________ अंधा
आंधळा ________ अंधा
आंधळेपणा ________ आंधळेपणा
आंध्र ________ आंध्र
आंब ________ +खटास/लूनी
आंब ________ खटा/भकस/गुठला/खमीर_उठ
आंबट ________ खट्टा
आंबटगोड ________ खट्टामिट्ठा
आंबटगोडपणा ________ खट्टामिट्ठा
आंबटगोडपणे ________ खट्टामिट्ठा
आंबटचुका ________ खट्टापालक
आंबटपणा ________ खट्टा
आंबटपणा ________ खटास
आंबटपणे ________ खट्टा
आंबरस ________ आमरस
आंबव ________ खट्टा_कर/फाड/खमीर_चढा/उठा
आंबा ________ आम
आंबूस ________ खटाई_लिये_हुए
आंबूसपणा ________ खटाई_लिये_हुए
आंबूसपणे ________ खटाई_लिये_हुए
आंबेडकर ________ आंबेडकर
आंबेपोळी ________ अमावट
आंबोळी ________ चीला/उलटा/दोसा
आंबोण ________ सानी
आंव ________ आँव
आंसू ________ आँसू/अश्रु
आई ________ माँ
आईबाप ________ माँबाप
आईमाई-उद्धर ________ सात_पुरखा_भखानना/गालियाँ_दे
आईवडील ________ माँ-बाप
आईसाहेब ________ माँसाहेब
आईस्क्रीम ________ आईस्क्रीम
आऊट ________ आऊट
आऊटलाईन ________ आऊटलाईन
आकंठ ________ भरपेट
आकड ________ ऐंठन/मरोड
आकडा ________ अंक/कँटिया
आकडी ________ अँकुसी
आकडेबाज ________ ऐंठदार/घुमावदार/पेचदार
आकडेमोड ________ आकडेबाज
आकडेवारी ________ सांखिकी
आकडेवारी ________ सांखिकी
आकर्षक ________ आकर्षक
आकर्षकता ________ आकर्षकता
आकर्षकपणा ________ आकर्षक
आकर्षकपणे ________ आकर्षक
आकर्षण ________ आकर्षण
आकर्षित ________ आकर्षित
आकर्षून ________ आकर्षित
आकलन ________ आकलन
आकस ________ सिकुड
आकस ________ अदावत
आकस्मिक ________ आकस्मिक
आकस्मिकता ________ अचानक
आकस्मिकरित्या ________ अचानक
आकांक्षा ________ आकांक्षा
आकांत ________ अनर्थ/शोक
आकार ________ आँक/दाम_लगा
आकार ________ आकार
आकारणी ________ निर्धारण
आकारमान ________ आकारमान
आकार्य ________ आकार्य
आकाश ________ आकाश
आकाशदिवा ________ +आकाशदीप
आकाशवाणी ________ आकाशवाणी
आकुंचन ________ आकुंचन
आकुंचित ________ संकुचित
आकृतिबंध ________ आकृतिबंध
आकृती ________ आकृती
आकृष्ट ________ आकृष्ट
आक्टोबर ________ अक्टूबर
आक्रंद ________ रोना-पीट
आक्रम ________ तै_करना{रास्ता}
आक्रमक ________ आक्रमक
आक्रमण ________ आक्रमण
आक्रस ________ सिकुड
आक्रोड ________ आक्रोड
आक्रोश ________ विलाप/दहाड
आक्षेप ________ आपत्ति/एतराज
आक्षेपार्ह ________ आपत्तिजनक
आख ________ लकीर_खींच/आँक
आखड ________ अकड/पीछे_खींच
आखणी ________ रूपरेखा/परिकल्प
आखाडा ________ अखाडा
आखात ________ खात/खाडी/उपसागर
आखूड ________ छोटा/सँकरा
आखूडपणा ________ छोटा/सँकरा
आखूडपणे ________ छोटा/सँकरा
आख्यायिका ________ कथा/कहानी/जनश्रुति/अनुश्रुति
आग ________ अग्नी
आगळा ________ निराळा/अछूता
आगळीक ________ छेडछाड
आगं ________ अरे
आगकाडी ________ दियासलाई
आगगाडी ________ रेल
आगटी ________ अलाव
आगपेटी ________ माचिस
आगबोट ________ जहाज/अगिनबोट
आगमन ________ आगमन
आगरकर ________ आगरकर
आगवळ ________ चोंरी
आगांतुक ________ अनिमंत्रित
आगांतुकपणा ________ अनिमंत्रित
आगांतुकपणे ________ अनिमंत्रित
आगाऊ ________ अशिष्ट/गुस्ताख
आगाऊपणा ________ अशिष्ट/गुस्ताख
आगाऊपणे ________ अशिष्ट/गुस्ताख
आगाथा ________ आगाथा
आगापिच्छा ________ आगापीछा
आगामी ________ आगामी
आगाशी ________ छज्जा
आगेकूच ________ आगे_बढ
आग्नेय ________ दक्षिणपूर्व
आग्या ________ केवाँच/कच्छुमती
आग्यावेताळ ________ अगिया_बैताल
आग्रह ________ इसरार/अनुरोध
आग्रही ________ आग्रही
आग्रा ________ आग्रा
आघाडा ________ चिचडा
आघाडी ________ मोरचा/पहल
आघात ________ आघात
आच ________ आंच
आचर ________ आचरण_कर
आचरट ________ वाहियात
आचरटपणा ________ वाहियात/बेवकूफ
आचरटपणे ________ वाहियात/बेवकूफ
आचरण ________ आचरण
आचव ________ कुल्ली_कर/खो_बैठ
आचार ________ आचरण
आचारधर्म ________ आचारधर्म
आचारनिष्ठ ________ आचारनिष्ठ
आचारवंत ________ आचारवंत
आचारी ________ रसोइया
आचार्य ________ आचार्य
आच्छाद ________ ढाँक/छा
आच्छादन ________ आच्छादन
आज ________ आज
आजकाल ________ आजकल
आजक्का ________ जीजी/दीदी
आजचा ________ आज_का
आजन्म ________ आजन्म
आजपर्यंत ________ आजतक
आजमाव ________ अदमास_लगा
आजवर ________ आजतक
आजा ________ दादा/बाबा
आजा ________ नाना/बाबा
आजार ________ बीमारी
आजारी ________ बीमार
आजी ________ दादी
आजी ________ नानी
आजीव ________ आजीवन
आजुबाजू ________ अगलबगल
आजूबाजू ________ इर्दगिर्द/आसपास
आजोळ ________ ननिहाल
आजोळ ________ ननिहाल
आजोबा ________ दादा/बाबा
आजोबा ________ नाना
आज्ञा ________ आज्ञा
आज्ञाधारक ________ आज्ञाकारी/फर्माँबरदार
आज्ञाधारकपणा ________ आज्ञाकारी/फर्माँबरदार
आज्ञाधारकपणे ________ आज्ञाकारी/फर्माँबरदार
आज्ञार्थक ________ आज्ञावाचक
आज्ञार्थी ________ आज्ञार्थी
आज्ञेंत ________ अधीन/वशवर्ती/कहनेमें/ताबेमें/वशमें
आझाद ________ स्वतंत्र/आजाद
आट ________ सूख
आटपून ________ समाप्त-करके
आटव ________ सुखा/औटा
आटा ________ पेंच
आटापिटा ________ दौडधूप
आटीव ________ गाढा
आटोकाट ________ भरसक
आटोक्यात ________ नियंत्रण/बस
आटोप ________ पूरा_हो/मर_जा/पूरा_कर
आटोपशीर ________ हलका/दस्तकी/छोटा_सा
आटोपशीरपणा ________ हलका/दस्तकी/छोटा_सा
आटोपशीरपणे ________ हलका/दस्तकी/छोटा_सा
आट्यापाट्या ________ पटरी_सूटर/आतीपाती
आठ ________ आठ
आठ ________ आठ
आठळी ________ आँठी
आठपट ________ आठपट
आठपदरी ________ अठहरा
आठव ________ याद_आ
आठव ________ याद_कर
आठवडा ________ सप्ताह
आठवण ________ याद/स्मृति/सुध
आठवा ________ आठवां
आठी ________ शिकन/बल
आठ्या-घाल ________ त्योरियाँ_चढा
आठ्या-पड ________ त्योरियाँ_चढना/माथेपर_बल_पड
आड ________ ओटमें/पीछे
आड ________ कुआँ
आडकाठी ________ रुकावट/रोक
आडचा ________ पीछेका
आडदांड ________ उद्दंड/उजड्ड/मुस्टंडा
आडदांडपणा ________ उद्दंड/उजड्ड/मुस्टंडा
आडदांडपणे ________ उद्दंड/उजड्ड/मुस्टंडा
आडनांव ________ उपनाम
आडनाव ________ उपनाम
आडपडदा ________ छिपाव_दुराव
आडमार्ग ________ वाममार्ग/लीक/पगडंडी/चोर_रास्ता/चालबाजी
आडमुठा ________ उज्ड्ड
आडवळण ________ अप्रत्यक्ष_रूपसे/घुमाफिराकर
आडवा ________ आडा/बेंडा/पडा
आडवाट ________ लीक/पगडंडी/चोर_रास्ता/वाममार्ग/चालबाजी
आडून ________ पीछेसे
आडोसा ________ ओट
आढळ ________ दिखाई_दे
आढावा ________ लेखा/जायजा/पुनर्विलोकन/समीक्षा
आढी ________ +द्वेष
आढे ________ बरेंडा/बँडेरी
आढेवेढे-घे ________ आनाकानी_कर
आढ्यता ________ दिमाख
आण ________ कसम/सौगंद
आण ________ ला
आणखी ________ और/अधिक
आणखीन ________ और
आणभाक ________ कसमाकसमी
आणव ________ लिवा/मँगवा
आणा ________ आना/इकन्नी
आणि ________ और/व/तथा
आणिक ________ और/व/तथा
आणीबाणी ________ आणीबाणी
आणेवारी ________ कनहाई
आत ________ अंदर
आतच ________ अंदरही
आतचा ________ अंदरका
आतडे ________ आतडी
आततायी ________ आततायी
आततायीपणा ________ जल्दबाजी
आतपर्यंत ________ अंदरतक
आतबाहेर ________ अंदरबाहर
आतमधील ________ अंदर_की
आतमध्ये ________ अंदरतक
आतला ________ अंदरका
आतल्याआत ________ अंदर_ही_अंदर
आतवर ________ अंदरबाहर
आतही ________ अंदर_भी
आता ________ अब
आतां ________ अब
आतांच ________ अभी
आताच ________ अभी
आताचा ________ अभी_का
आतातर ________ अब_तो
आतादेखील ________ अभी_भी
आतापर्यंत ________ अबतक
आतापर्यंतचा ________ अबतक_का
आतापर्यन्त ________ अबतक
आतापर्यन्तचा ________ अबतक_का
आतापासून ________ अभी_से
आतापासूनच ________ अभी_से_ही
आतार ________ अत्तार
आताशा ________ आज_कल
आतासुद्धा ________ अभी_भी
आताही ________ अब_भी
आतिथ्यशील ________ आतिथ्यकारी/सत्कारशील/मेहमाननवाज/मेहमानदार
आतिथ्यशीलपणा ________ आतिथ्यकारी/सत्कारशील/मेहमाननवाज/मेहमानदार
आतिथ्यशीलपणे ________ आतिथ्यकारी/सत्कारशील/मेहमाननवाज/मेहमानदार
आतिषबाजी ________ +आतषबाजी/आतश्बाजी
आतील ________ अंदर_का/की/के
आतुर ________ उतावला
आतुरता ________ उत्सुक
आतून ________ अंदरसे
आते ________ फुफेरा
आत्ता ________ अभी
आत्ती ________ बुआ
आत्म ________ आत्म
आत्मचरित्र ________ आत्मचरित्र
आत्मचिंतन ________ आत्मचिंतन
आत्मज्ञान ________ आत्मज्ञान
आत्मज्ञानसंपन्न ________ आत्मज्ञानसंपन्न
आत्मज्ञानी ________ आत्मज्ञानी
आत्मनिरीक्षण ________ आत्मनिरीक्षण
आत्मनिष्ठ ________ आत्मनिष्ठ
आत्मप्रचिती ________ आत्मप्रचिती
आत्मबुद्धि ________ आत्मबुद्धी
आत्मवत् ________ आत्मवत्
आत्मवस्तू ________ आत्मवस्तु
आत्मविद्या ________ आत्मविद्या
आत्मविश्वास ________ आत्मविश्वास
आत्मवृत्त ________ आत्मवृत्त
आत्मसंतुष्टता ________ आत्मसंतोषी
आत्मसंतुष्टपणा ________ आत्मतुष्टि
आत्मसाक्षात्कार ________ आत्मसाक्षात्कार
आत्मसात ________ आत्मसात
आत्मसात-कर ________ आत्मसात_कर
आत्मस्थिती ________ आत्मस्थिती
आत्मस्वरूप ________ आत्मस्वरूप
आत्महत्या ________ आत्मघात
आत्महित ________ आत्महित
आत्मा ________ ^स्वयं
आत्मानंद ________ आत्मानंद
आत्मिक ________ आत्मिक
आत्मीयता ________ आत्मीयता
आत्यंतिक ________ आत्यंतिक
आत्यंतिकता ________ बहोत
आत्या ________ बुआ/फूफी
आदळ ________ गिर/टकरा
आदळ ________ गिर/टकरा/पटक
आदर ________ आदर/सम्मान
आदरणीय ________ आदरणीय
आदर्श ________ +आदर्श
आदर्शवाद ________ आदर्शवाद
आदर्शवादी ________ आदर्शवादी
आदला ________ कलका
आदि ________ आदि
आदिक ________ आदि
आदिजीव ________ आदिजीव
आदितवार ________ इतवार
आदिनाथ ________ आदिनाथ
आदिम ________ +आदिम
आदिवासी ________ आदिवासी
आदी ________ आद्य
आदेश ________ आदेश/आज्ञा
आदेशक ________ आदेशक
आद्य ________ आद्य/प्रथम
आद्याक्षर ________ आद्याक्षर
आधण ________ उबाल/उफान/धान
आधला ________ पहला/पूर्वका/पहलेका
आधार ________ आधार
आधार ________ सहारा/प्रमाण/आधार
आधारग्रंथ ________ आधारग्रंथ
आधारभाव ________ आधार_दर/आधार_मूल्य
आधारभूत ________ आधारित
आधारस्तंभ ________ आधारस्तंभ
आधारित ________ आधारित
आधिक्य ________ अधिकता
आधी ________ पहले
आधीचा ________ पहलेका
आधीन ________ आधीन
आधुनिक ________ आधुनिक
आधुनिकता ________ आधुनिक
आधुनिकीकरण ________ आधुनिकीकरण
आधेय ________ आधेय
आधेयता ________ आधेयता
आधेयतावत् ________ आधेयतावत्
आध्यात्मिकता ________ आध्यात्मिकता
आन ________ शपथ
आनंद ________ आनंद
आनंद ________ आनंद/प्रसन्नता
आनंददायी ________ आनंददायी
आनंदराव ________ आनंदराव
आनंदस्वरूप ________ आनंदस्वरूप
आनंदित ________ आनंदित
आनंदी ________ प्रसन्न/खुश
आनंदीबाई ________ आनंदीबाई
आनुवंशिकता ________ आनुवंशिकता
आनुवंशिकरित्या ________ आनुवंशिक
आनुषंगिक ________ आनुषंगिक/गौण/अनिवार्य/सदृश
आन् ________ और
आप ________ आप
आपआपला ________ अपना_अपना
आपखुषी ________ स्वेच्छा
आपट ________ टकरा/गिर/पछाड/गिरा/पटक
आपटबार ________ पटाखा
आपटा ________ अश्मंतक/कचनार
आपटी ________ पटकनी
आपण ________ आप/स्वयं
आपण ________ हम{+श्रोता}/स्वयं
आपणहून ________ खुदहोकर
आपणास ________ आप_के_लिए
आपत्ती ________ मुसीबत
आपदा ________ मुसिबत
आपद्धर्म ________ आपद्धर्म
आपमतलबी ________ स्वार्थी/खुदगर्ज
आपमतलबीपणा ________ स्वार्थी/खुदगर्ज
आपमतलबीपणे ________ स्वार्थी/खुदगर्ज
आपला ________ हमारा/अपना/आपका
आपलासा ________ अपनासा
आपलासा ________ हमारा/अपना/आपका
आपलेपणा ________ अपनापन
आपलेसे-कर ________ अपना
आपसांत ________ आपसमें
आपसांतील ________ आपसी/आपस_में
आपसात ________ आपस-में
आपसुक ________ आप_ही_आप
आपापला ________ अपना_अपना
आपापली ________ अपनी_अपनी
आपापसात ________ आपस-में
आपुलकी ________ अपनापन/आत्मीयता
आपोआप ________ आप_ही_आप/अपने_आप
आप्त ________ सम्बन्धी/रिश्तेदार
आप्तेष्ट ________ सम्बन्धी/रिश्तेदार
आप्पा ________ आप्पा
आफ्रिका ________ आफ्रिका
आबा ________ आबा
आबाळ ________ उपेक्षा/लापरवाही
आभाळ ________ आकाश/बदली/घटा/अब्र/अभ्र
आभाळ-ये ________ घटा_छाना/अभ्र_छाना/बादल_आ
आभार ________ आभार
आभास ________ आभास
आम ________ आम
आमंत्रण ________ आमंत्रण/निमंत्रण
आमचा ________ हमारा
आमटी ________ दाल
आमदार ________ विधायक
आमराई ________ अमराई
आमसभा ________ आमसभा
आमांश ________ आँव/पेचिश
आमिष ________ लालच
आमी ________ हम
आमूलाग्र ________ आमूलाग्र
आमूलाग्रपणा ________ आमूलाग्र
आमूलाग्रपणे ________ आमूलाग्र
आम्रवृक्ष ________ आम्रवृक्ष
आम्ल ________ आम्ल
आम्लता ________ आम्लता
आम्लधर्मी ________ आम्लधर्मी
आम्लपित्त ________ आम्लपित्त
आम्लयुक्त ________ आम्लयुक्त
आम्लारी ________ आम्लारी
आम्लारीधर्मी ________ आम्लारीधर्मी
आम्हा ________ हम_को
आम्हाला ________ हमको/हमें
आम्हास ________ हम_को
आम्ही ________ हम{-श्रोता}
आय ________ आय
आय ________ आय
आय ________ आय
आयकर ________ आयकर
आयत ________ समकोन
आयता ________ बना-बनाया
आयता ________ अनायास
आयता ________ बनाबनाया/तैयार
आयतोबा ________ मुफतखोर/टुकडाखोर
आयत्या-वेळी ________ ऐन_वक्तपर
आयन ________ +केसर/आयन
आयनिक ________ आयनिक
आयर्न ________ आयर्न
आयाळ ________ अयाल
आयात ________ आयात
आयुक्त ________ आयुक्त
आयुध ________ आयुध/शस्त्रास्र
आयुर्मर्यादा ________ आयुसीमा/वयसीमा/आयुस्तर/औसत_जीवनकाल
आयुर्मान ________ आयुकाल
आयुर्वेद ________ आयुर्वेद
आयुर्वेदीय ________ आयुर्वेदीय
आयुष्य ________ ^/जीवन
आयुष्यमान ________ आयुष्यमान
आयुष्यरेषा ________ आयुष्यरेखा
आयोग ________ आयोग
आयोजित ________ आयोजित
आयोडाइड ________ आयोडाइड
आयोडीन ________ आयडिन
आर ________ आर
आरंभ ________ शुरूआत
आरंभी ________ शुरूआत_में
आरडाओरड ________ शोरगुल/हो_हल्ला
आरडाओरडा ________ शोरगुल/हो_हल्ला
आरती ________ आरती
आरपार ________ आरपार
आरमार ________ नौसेना
आरमारी ________ आरमारी
आरव ________ बाँग_दे
आरशी ________ चश्मा/ऐनक
आरसा ________ आईना/शीशा
आरसेमहाल ________ शीशमहल
आराखडा ________ खाका/ढाँचा
आराधना ________ आराधना
आराम ________ आराम
आरामशीर ________ आरामदायी
आरारोट ________ आरारोट
आरास ________ सजावट/आराइश/शोभा
आरी ________ आरा
आरी ________ कील{लट्टूकी}/नोक
आरूढ ________ चढ/सवार_हो
आरूढ ________ चढ/सवार_हो
आरूढ-हो ________ चढ/सवार_हो
आरेखन ________ आरेखन
आरोळी ________ चीख/पुकार
आरोळी ________ बाटी/लिट्टी/अंगाकडी
आरोग्य ________ स्वास्थ्य/सेहत
आरोग्यपूर्ण ________ आरोग्यपूर्ण
आरोग्यविषयक ________ आरोग्यविषयक
आरोग्यसंपन्न ________ सेहतमंद
आरोप ________ अभियोग/इलजाम
आरोपी ________ अभियुक्त/मुलजिम
आरोह ________ आरोह
आर्जव ________ मिन्नत/खुशामद
आर्त ________ आर्त
आर्थर ________ आर्थर
आर्थिक ________ आर्थिक
आर्थिकदृष्टी ________ आर्थिकदृष्टी
आर्द्र ________ आर्द्र
आर्द्रता ________ आर्द्रता
आर्य ________ आर्य
आर्यन ________ आर्यन
आलंय ________ आया_है
आलटून ________ उलटकर
आलाय ________ आया_है
आलिंग ________ गले_लगा
आलिंगन ________ आलिंगन
आलीय ________ आयी_है
आलु ________ आलु
आले ________ अदरक
आलेख ________ ^लेखाचित्र
आलेत ________ आये_है
आलेपाक ________ अदरक_की_बर्फी
आल्हाद ________ ^हर्ष
आल्हादकारक ________ आल्हादकारक
आल्हादकारकरित्या ________ सुखद/सुहावना/मजेदार/मनोहर
आल्हाददायक ________ आनंददायक
आव ________ दम/दिखावा/गीदड/भवकी
आवळ ________ कस
आवळकठी ________ +आवलकटी/आवळकाठी
आवळा ________ आँवला
आवळा ________ गुमडा
आवंदा ________ इस_साल
आवक ________ आय
आवड ________ रुचि/दिलचस्पी
आवड ________ भा/पसंद_आ/अच्छा_लग
आवडता ________ प्यारा/मनभाता
आवडनिवड ________ रुचि_अरुचि/पसंद_नापसंद
आवडीनिवडी ________ पसंदनापसंद
आवढा-गिळ ________ आँसू_पी
आवर ________ रोक/खींच/समेट/पूरा_कर/मसोसना{दिल}/जब्त_कर
आवरण ________ आवरण/आच्छादन
आवरणत्वचा ________ झिल्ली
आवराआवर ________ समेटना
आवर्जून ________ खास_कर_के
आवर्त ________ ^चक्कर
आवर्तन ________ आवर्तन
आवशेमय ________ आवशेमय
आवश्यक ________ आवश्यक
आवश्यकता ________ आवश्यकता/जरुरी
आवश्यकरित्या ________ आवश्यक/जरूरी
आवा ________ वेश्या/औरत
आवा ________ आवाँ/भट्ठा
आवाळू ________ मसा/मस्सा/इल्ला/अर्वुद
आवांका ________ बल/बूता
आवाका ________ विस्तार/सामर्थ्य/कल्पना
आवाज ________ आवाज
आवाजी-मतदान ________ ध्वनिमत
आवार ________ अहाता/बाडा
आवाहन ________ आवाहन
आविर्भाव ________ भाव/हावभाव
आविष्कार ________ अभिव्यक्ति/आविष्करण
आवृत्ती ________ आवृत्ति
आवेदन ________ आवेदन
आवेश ________ आवेश
आव्हान ________ आव्हान
आशय ________ सार
आशा ________ +^इस_तरह_की
आशाळभूत ________ लालची/पेटू
आशाळभूतपणा ________ लालची/पेटू
आशाळभूतपणे ________ लालची/पेटू
आशावादी ________ आशावादी
आशिक ________ आशिक/प्रेमी
आशिया ________ आशिया
आशियाई ________ एशियाई
आशीर्वाद ________ आशीर्वाद
आश्चर्य ________ आश्चर्य/आचरज
आश्चर्यकारक ________ आश्चर्यपूर्ण
आश्चर्यचकित ________ चकित/हैरान
आश्चर्यचकित-हो ________ सकपका/अचंभेमें_पड
आश्रम ________ आश्रम
आश्रयदाता ________ संरक्षक/सहायक/सरपरस्त
आश्रयस्थान ________ आश्रयस्थान
आश्रित ________ आश्रित
आश्वासन ________ आश्वासन
आश्विन ________ आश्विन
आश्विनी ________ आश्विनी
आषाढ ________ असाढ
आषाढी ________ आषाढ-मास-की-शुक्ला-एकादशी
आस ________ इच्छा
आसं ________ आसं
आसक्त ________ आसक्त
आसक्ती ________ आसक्ती
आसन ________ आसन
आसन्नमरण ________ आसन्नमृत्यु
आसपास ________ आस_पास
आसमंतांत ________ चारों-ओर
आसरा ________ आश्रय
आसलं ________ होगा
आसाम ________ आसाम
आसुड ________ कोडा/चाबुक
आसुरी ________ शैतानी/भयंकर/घोर
आसुस ________ ललच/ललचा/लालायित_हो
आसुसलेला ________ लालायित/ललचाया_हुआ
आसू ________ अश्रू
आस्तिक ________ आस्तिक
आस्ते ________ ^धीरे
आस्था ________ लगन/दिलचस्पी
आस्वाद ________ आस्वाद
आह ________ आह
आहा ________ आहा
आहात ________ हैं/+हो
आहार ________ भोजन/आहार
आहारविषयक ________ आहारविषयक
आहारी ________ के_वश_हो
आहुती ________ आहुती
आहे ________ है[हूँ]
आहेच ________ है_ही
आहेत ________ हैं
आहेपणा ________ है-पन
आहेस ________ है[+हो]
आहो ________ हैं
आहोत ________ हैं
इंगळा ________ अंगारा
इंगळी ________ बडा_बिच्छू
इंगा-दाखव ________ मजा_चखा
इंगित ________ मर्म/राज
इंग्रज ________ इंग्रज
इंच ________ इंच
इंटरमीजिएट ________ इंटरमीजिएट
इंदिरा ________ इंदिरा
इंद्रधनुष्य ________ इंद्रधनुष
इंद्रपद ________ इंद्रपद
इंद्रिय ________ इंद्रिय
इंधन ________ ईंधन
इकडील ________ इधरका
इकडून ________ इधरसे
इकडे ________ इधर/यहाँ
इच्छा ________ इच्छा
इच्छाशक्ती ________ इच्छाशक्ति
इच्छि ________ चाह
इज ________ इज
इजा ________ चोट/तकलीफ
इजार ________ पायजामा/पाजामा
इटी ________ गुल्ली
इडापिडा ________ बला/अलायबलाय
इतःपर ________ अबसे
इतका ________ इतना
इतपत ________ इतना/यहाँ_तक
इतमाम ________ शान/ठाठ
इतर ________ दूसरें
इतरत्र ________ अन्यत्र
इतराजी ________ नाराजगी/रोष
इतिकर्तव्य ________ इतिकर्तव्यता/फर्ज
इतिश्री ________ समाप्ति/खात्मा
इतिहास ________ इतिहास
इतिहासकार ________ इतिहासलेखक/मुवर्रिख
इतिहाससंशोधन ________ ऐतिहासिक_अनुसंधान
इत्थंभूत ________ समग्र/पूरा
इत्थंभूतपणा ________ समग्र/पूरा
इत्थंभूतपणे ________ समग्र/पूरा
इत्यर्थ ________ मतलब/सार
इत्यादि ________ इत्यादि
इत्यादी ________ इत्यादि
इथून ________ यहाँ_से
इथे ________ यहाँ
इन ________ इन
इनमिन ________ इनेगिने/बहुत_कम
इनामदार ________ माफीदार
इन्व्हेस्टर्स ________ इन्व्हेस्टर्स
इन्स्पे. ________ इन्स्पे.
इभ्रत ________ इज्जत
इमला ________ इमारत
इमान ________ ईमान/वफा
इमानी ________ ईमानदार/वफादार
इमानीपणा ________ ईमानदार/वफादार
इमानीपणे ________ ईमानदार/वफादार
इमानें-इतबारे ________ ईमानदारी_के_साथ
इमारत ________ इमारत
इयत्ता ________ कक्षा/दर्जा
इरजीक ________ साई
इरले ________ छत
इरसाल ________ चंट/छँटा_हुआ
इरसालपणा ________ चंट/छँटा_हुआ
इरसालपणे ________ चंट/छँटा_हुआ
इराणी ________ ईरानी
इरेस ________ जिदपर
इरेस-घाल ________ बहका/भडका
इरेस-पड ________ जिद_करना/अड_जा
इलाखा ________ इलाका
इलेक्ट्रानिक ________ इलेक्ट्रानिक
इवलासा ________ छोटा/नन्हा/थोडा
इवान ________ इवान
इशारा ________ ^चेतावनी/इंगित
इश्श ________ +लज्जा/फिश/छी
इष्ट ________ इष्ट
इष्टमित्र ________ बहु_प्रियजन/सगेसंबंधी/%बहु
इसम ________ आदमी
इसवी ________ ईसवी
इसाडोरा ________ इसाडोरा
इसार ________ पेशगी/बया
इस्त्री ________ ^लोहा/क्रीज
इस्पिक ________ काला_पान/हुकुमका_पान
इस्पितळ ________ अस्पताल
इहलोक ________ इहलोक
ई ________ ई
ईडलिंबू ________ जँबीरी_नीबू
ईप्सित ________ ^इच्छा/चाही_हुई_बात
ईर्षा ________ ईर्ष्या/डाह
ईलेक्ट्रॉनिक ________ ईलेक्ट्रॉनिक
ईशान्य ________ उत्तर_पूरब/पूर्वोत्तर/उत्तरपूर्व
ईश्वरी ________ ईश्वरीय/इलाही
ईषणा ________ इच्छा
ईस्ट ________ ईस्ट/पुरब
उ ________ उ
उळा ________ होला/होलक
उं ________ उं
उंच ________ ऊँचा/लम्बा
उंचपणा ________ ऊँचा/लम्बा
उंचपणे ________ ऊँचा/लम्बा
उंचव ________ +ऊँचा_कर
उंचवटा ________ टीला
उंचसखल ________ ऊँचा_नीचा/ऊबड_खाबड/असमतल/नाहमदार
उंचसखलपणा ________ ऊँचा_नीचा/ऊबड_खाबड/असमतल/नाहमदार
उंचसखलपणे ________ ऊँचा_नीचा/ऊबड_खाबड/असमतल/नाहमदार
उंचाडा ________ लंबतडंग
उंचाव ________ +उचक
उंची ________ भारी/कीमती
उंची ________ ऊँचाई
उंट ________ ऊँट
उंडा ________ लोई/पीठा
उंडार ________ मस्तीमें_आ/आवारा_बन
उंदीर ________ चूहा
उंबर ________ गूलर
उंबरठा ________ देहली-री/दहलीज
उंबरठा-झिजव ________ दहलीजकी_मिट्टी_ले_डाल
उंबरा ________ दहली_री/दहलीज
उकळ ________ उबल/उबाल/खौल/छीन/उडा
उकळी ________ उबाल/उफान
उकड ________ पीठा/फरा
उकड ________ उबाल/पका
उकड ________ उमस
उकर ________ खोद
उकल ________ हल/समाधान/सुलझन
उकल ________ खुल/उचड/उधड
उकल ________ फट
उकल ________ सुलझा/??सुलझ/खोल/खुल
उकाडा ________ गरमी/उमस
उकाडा ________ बँधेज/रातिब/बँधान
उकिडवें ________ उडडूँ
उकिरडा ________ घूरा/कूडाखाना
उकीरडा ________ घूरा/कूडाखाना
उक्ता ________ थोक
उखळ ________ उखळी/ऊखल/ओखली
उखड ________ उखड/उखाड/गुस्सा_हो
उखाळ्या-पाखाळ्या-काढ ________ गडे_मुर्दे_उखाडना/जले_फफोले_फोड
उखाणा ________ पहेली/बुझौवल
उग ________ उग/जम
उगन ________ बदला_ले
उगम ________ उद्गम
उगव ________ उग
उगव ________ निकल_आ
उगवण ________ उगना
उगा ________ चुपचाप/बेकार/व्यर्थ/चुप
उगाळ ________ घिस
उगाच ________ व्यर्थ/नाहक/यूँ_ही
उगार ________ उठा/सँभाल/तान
उगी ________ चुप
उगीच ________ व्यर्थ/नाहक/यूँ_ही
उगे ________ चुप
उघड ________ जाहिर/साफ/खुला
उघड ________ खुल/खोल
उघडझाक ________ पलक-झपकना
उघडपणा ________ जाहिर/साफ/खुला
उघडपणे ________ खुलेपन_से
उघडा ________ खुला/नंगा/यतीम
उचंबळ ________ उमड/छलक
उचक ________ उठा
उचकट ________ उचा{खा}ड
उचकी ________ हिचकी
उचल ________ पेशगी/अगरिम_धन/उठान/विद्रोह/बगावत
उचल ________ उठा
उचलबांगडी ________ उच्चाटन
उचल्या ________ उचक्का
उचापत ________ झंझट
उचित ________ उचित/योग्य
उच्च ________ उच्च/ऊचा
उच्चता ________ उच्च/ऊचा
उच्चभ्रू ________ खानदानी
उच्चाटण ________ उच्चाटण
उच्चाटन ________ निकाल-बाहर-कर
उच्चार ________ उच्चार
उच्छाद ________ उपद्रव/उत्पात
उच्छृखंल ________ उच्छृंखल
उजळ ________ उजला/सफेद/साफ
उजळ ________ चमक/निखार
उजळ ________ निखर/निखार/चमक/चमकान
उजळणी ________ आवृत्ति/अभ्यास/मश्क
उजळणी-कर ________ दोहरा
उजळा-दे ________ उजाल/निखार/चमका
उजव ________ मना/ब्याह_कर_दे/हाथ_पीले_कर
उजवा ________ दाहिना/दायाँ
उजाळा ________ चमक/निखार
उजाड ________ ^वीरान
उजाड ________ दिन_निकल/पौ_फट
उजाडपणा ________ उजाड/वीरान
उजाडपणे ________ उजाड/वीरान
उजेड ________ उजाला/रोशनी
उट्टे ________ बदला/प्रतिशोध
उठ ________ उठ/जग
उठव ________ उठा/जगा
उठाठेव ________ झंझट/दखल
उठाबशी ________ उठबैठ/बैठक
उठाव ________ उठान/विद्रोह/बगावत
उठावणी ________ विद्रोह
उठावदार ________ उभाडदार/भडकीला
उठावदारपणा ________ उभाडदार/भडकीला
उठावदारपणे ________ उभाडदार/भडकीला
उड ________ उड
उडव ________ उडा/खर्च_कर
उडवा-उडवी-कर ________ बात_टालना/टालमटोल_कर
उडाणटप्पू ________ आवारा/निठल्ला
उडाणटप्पूपणा ________ आवारा/निठल्ला
उडाणटप्पूपणे ________ आवारा/निठल्ला
उडी ________ छलाँग/कूद
उडी-मार ________ कूद/फाँद
उडीद ________ उडद/उर्द
उड्डाण ________ उड्डयान/उडान
उणा ________ कम/अपमानकारक
उणीव ________ त्रुटि/कमी
उणे ________ ऋण/घटा
उणेपणा ________ न्यूनता
उतर ________ उतर/उत्तीर्ण_हो
उतरंड ________ भँडोली
उतरण ________ ढल/ढलान/उतार
उतरता ________ ढालुवाँ/अवरोही
उतरती-कळा-लाग ________ अधोगति/अवनति/गिरावट_शुरू_हो
उतरव ________ उतार/नीचे_ला/नकल_कर
उतराई ________ ऋणमुक्त
उतव ________ गिर_जा
उताणा ________ चित्त/सीधा
उतार ________ पगार/घटाव/ढाल/ढलान/उतार
उतारा ________ इलाज/अवतरण/उद्धरण
उतारा ________ चढावा
उतारू ________ यात्री/मुसाफिर
उतावळा ________ उतावला/जल्दबाज
उतास-ये ________ उफन/उमड
उत्क्रांती ________ उत्क्रांति/क्रमविकास
उत्तम ________ उत्तम
उत्तमपणा ________ उत्तमता
उत्तमपणे ________ उत्तमतासे
उत्तर ________ उत्तर
उत्तर ________ उत्तर/जवाब_दे
उत्तर ________ उत्तरदिशा
उत्तरक्रिया ________ अंत्येष्टि
उत्तरगीता ________ उत्तरगीता
उत्तराश्मयुग ________ उत्तरपाषाणयुग
उत्तरोत्तर ________ लगातार/अधिकाधिक/दिन_दिन_अधिक/क्रमशः
उत्तान ________ भडकीला/भीषण/घोर
उत्तानपणा ________ भडकीला/भीषण/घोर
उत्तानपणे ________ भडकीला/भीषण/घोर
उत्तेजित ________ उत्तेजित
उत्तेजितपणा ________ उत्तेजितता
उत्तेजितपणे ________ उत्तेजितता
उत्पन्न ________ प्राप्ति/आमदनी/पैदावार/नफा/पडता
उत्पादन ________ उत्पादन
उत्पादित ________ उत्पादित
उत्सव ________ उत्सव
उत्साह ________ उत्साह
उत्साहवर्धक ________ स्फुर्तिप्रद/प्रोत्साहक
उत्साही ________ उत्साही
उत्सुकता ________ उत्सुकता
उत्स्फूर्त ________ स्वतःस्फूर्त/स्वयंस्फूर्त
उत्स्फूर्तता ________ स्वतःस्फूर्त/स्वयंस्फूर्त
उत्स्फूर्तपणे ________ खुदबखुद/अपने_आप/स्वयंस्फूर्ति_से
उथळ ________ उथला/छिछला
उथळपणा ________ उथला/छिछला
उथळपणे ________ उथला/छिछला
उदंड ________ बहुत/काफी
उदंडता ________ बहुत/काफी
उदईक ________ कल/अगले_दिन
उदबत्ती ________ अगरबत्ती
उदय-पाव ________ निर्माण_हो
उदरनिर्वाह ________ गुजारा/गुजरबसर/निर्वाह
उदा ________ उदा
उदात्त ________ उदात्त
उदात्तता ________ उदात्तता
उदारमतवाद ________ उदारतावाद
उदारमतवादी ________ उदार/उदारतावादी
उदास ________ उदास
उदासपणा ________ उदासी
उदासपणे ________ उदासी
उदासीन ________ उदासीन
उदासीनता ________ उदासीनता
उदाहरण ________ उदाहरण
उदाहरणार्थ ________ उदाहरणार्थ
उदीम ________ व्यापार
उदो-उदो-कर ________ तारीफ_के_पुल_बाँध
उद्गार ________ बोल
उद्गार ________ उद्गार
उद्गारवाचक ________ विस्मयादिबोधक{चिन्ह
उद्दिष्ट ________ उद्दिष्ट
उद्देश ________ उद्देश्य/हेतु
उद्देशून ________ संबोधित_करके/लक्ष्य_करके/मुखातिब_होकर
उद्धट ________ उद्धत/गुस्ताख
उद्धटपणा ________ उद्धत/गुस्ताख
उद्धटपणे ________ उद्धत/गुस्ताख
उद्धर ________ उद्धार_कर/उबार
उद्धरण ________ अवतरण
उद्धार ________ बखान
उद्धार ________ उद्धार/बखान
उद्धार-कर ________ उद्धार_कर/उबार/उद्धार_कर
उद्धृत ________ उद्धृत
उद्बोधक ________ शिक्षाप्रद/बोधक
उद्बोधकता ________ शिक्षाप्रद/बोधक
उद्भव ________ उत्पन्न_हो
उद्भव ________ उद्भव
उद्या ________ कल{आनेवाला}
उद्यां ________ कल{आनेवाला}
उद्यापन ________ उद्यापन
उद्योग ________ उद्योग
उद्योगरत ________ उद्योगरत
उद्योगशील ________ उद्योगशील
उद्योगी ________ उद्योगी
उद्योजक ________ उद्यमी/उपक्रमी
उद्वेग ________ उद्वेग
उधळ ________ उडा/बरसना{फूल}/बिखेर
उधळपट्टी ________ अपव्यय/फिजुलखर्ची
उधळ्या ________ उडाऊ/फिजूलखर्च
उधान ________ ज्वार
उध्वस्त ________ ध्वस्त/तहस_नहस
उध्वस्तता ________ उध्वस्तता
उध्वस्तपणा ________ उध्वस्तपन
उध्वस्तपणे ________ उध्वस्त
उन ________ धुप/उन
उनाड ________ आवारा
उनाड ________ मटरगश्ती_कर/घूम/आवारागर्दी_कर
उनाडक्या-कर ________ मटरगश्ती_कर/घूम/आवारागर्दी_कर
उनाडपणा ________ आवारा
उनाडपणे ________ आवारा
उन्मत्त ________ घमंडी/मगरूर/शेखीबाज
उन्मत्तता ________ घमंडी/मगरूर/शेखीबाज
उन्माद ________ नशा/जोश/मस्ती
उन्हाळा ________ गरमी/ग्रीष्म
उप ________ उप
उपकरण ________ उपकरण
उपकारक ________ लाभदायक/अनुकूल
उपचार ________ चिकित्सा
उपज ________ पैदा_हो
उपजत ________ जन्मजात/स्वाभाविक
उपजीविका ________ निर्वाह/गुजारा/जीविका/जीवननिर्वाह
उपट ________ उखाड/उडा
उपटसुंभ ________ मुफ्तखोर/आवारा
उपटसुंभपणा ________ मुफ्तखोर/आवारा
उपटसुंभपणे ________ मुफ्तखोर/आवारा
उपडा ________ औंधा
उपडे-हो ________ औंध/उलट_जा
उपडें-हो ________ औंध/उलट_जा
उपद्रव ________ कष्ट/पीडा/तकलीफ/क्षति
उपद्व्याप ________ झंझट/झमेला/करतूत
उपनदी ________ सहायक_नदी
उपनिषद ________ उपनिषद
उपन्यास ________ प्रारंभ/भूमिका
उपपत्ती ________ उपपत्ति/प्रतिपादन्/तर्क
उपभोक्ता ________ उपभोक्ता
उपभोग ________ ऊपभोग
उपभोग ________ उपभोग
उपमर्द ________ अपमान
उपमा ________ मिसाल
उपयुक्त ________ उपयुक्त
उपयुक्तता ________ उपयुक्त
उपयोग ________ प्रयोग/इस्तेमाल
उपयोग-कर ________ प्रयोग_में_ला/बरत/इस्तेमाल_कर/लाभ_उठा
उपयोगिता ________ उपयुक्त/कामका
उपयोगी ________ उपयुक्त/कामका
उपयोगीता ________ उपयुक्त/कामका
उपर ________ उपर
उपरांत ________ अलावा/बाद_भी
उपरोक्त ________ उपरोक्त
उपलब्ध ________ उपलब्ध
उपलब्धता ________ उपलब्धता
उपवास ________ उपवास
उपविभाग ________ उपविभाग
उपशाखा ________ उपशाखा
उपस ________ उलीच/निकाल/खींच
उपसंहार ________ उपसंहार
उपसाग ________ खाडी/उपसमुद्र
उपसूचना ________ संशोधन/तरमीम
उपस्थित ________ उपस्थित
उपहार ________ नाश्ता
उपहारगृह ________ होटल
उपाधि ________ उपाधि
उपाध्याय ________ पुरोहित
उपाध्येपण ________ पुरोहिताई/पौरोहित्य
उपाय ________ उपाय
उपाययोजना ________ उपाय/इलाज/अभ्युपाय
उपाशी ________ भूखा/%%उपासा
उपास ________ +उपवास/उपोषण
उपास-कर ________ उपवास_करना/व्रत_करना/व्रत_रख
उपासना ________ उपासना
उपासमार ________ फाकाकंशी/भुखमरी
उपास्य ________ ^उपासना-योग्य
उफण ________ ओसा
उफणणी ________ ओसाई
उफराटा ________ उलटा/टेढा
उफाळ ________ उमड
उफाडा ________ आवेश/वेग
उब ________ गर्म_हो
उबळ ________ खाँसी_या_दमेका_दौरा/ढाँस
उबग ________ ऊब/विरक्ति
उबग ________ ऊब/उकता
उबट ________ कुनकुना
उबदार ________ गर्म/ऊनी/कुनकुना/गुनगुना
उबदारपणा ________ गर्म/ऊनी/कुनकुना/गुनगुना
उबदारपणे ________ गर्म/ऊनी/कुनकुना/गुनगुना
उबव ________ से
उबारा ________ गरमी
उभट ________ खडा/लम्बा
उभयान्वयी ________ संयोजक
उभा ________ खडा
उभादोरा ________ लंगर/कच्ची_सिलाई
उभादोरा ________ लंगर/कच्ची_सिलाई
उभार ________ खडा_कर/आधारित_कर
उभारणी ________ रचना/तामीर
उभी ________ खडी
उभ्यां-उभ्यां ________ खडे_खडे/झट
उमग ________ मालूम_हो/जान
उमज ________ समझ_जा
उमट ________ उपट/मुद्रित_हो
उमदा ________ उम्दा/बढिया
उमर ________ उम्र/आयु
उमराव ________ अमीर/सरदार
उमल ________ खिल
उमाळा ________ आवेग/उमंग
उमाठा ________ पहाड_की_चोटी/क्षितिज
उमेद ________ उम्मीद/आशा
उमेदवार ________ उम्मीदवार
उमेदवारी ________ उम्मीदवारी
उर ________ बच/बाकी_रह
उर ________ दिल
उरक ________ निबट/निबटा
उरक ________ निप{ब}टारा
उरफाटा ________ उलटा/टेढा
उरलें-सुरलेलें ________ बचाखुचा/रहासहा
उरस्फोड ________ माथापच्ची
उरुस ________ उर्स
उर्फ ________ या
उर्मट ________ उद्धत/गुस्ताख
उर्मटपणा ________ उद्धत/गुस्ताखी
उर्मटपणे ________ उद्धत/गुस्ताखी
उर्मिला ________ उर्मिला
उल ________ फट/दरक
उलगड ________ सुलझ/खुल/सुलझा/खोल
उलगडा ________ सुलझन/बोध/स्पष्टीकरण
उलट ________ उलटा/खिलाफ
उलट ________ उलट/पलट/फिर_जा
उलट-पावलीं ________ उलटे_पैर/उलटे_पाँव
उलटचा ________ खिलाफ_का
उलटतपासणी ________ जिरह/बहस/साक्षि/परीक्षा/प्रतिपरीक्षण
उलटलेला ________ फिरंट
उलटव ________ उलटा/फेर
उलटा ________ उलटा/खिलाफ
उलटापालट ________ हेरफेर
उलटी ________ ^मतली
उलटे ________ उलट
उलट्-सुलट ________ उलटासुलटा
उलथ ________ पलट/मर
उलथव ________ उलटा/गिरा
उलाढाल ________ उथल_पुथल/कारोबार/लेनदेन/संव्यव्हार
उल्लंघ ________ लाँघ/अवज्ञा_कर
उल्लू ________ पागल/लट्टू
उल्लेख ________ जिक्र
उल्लेखित ________ वर्णित/उपर्युक्त
उल्हास ________ उल्लास
उशी ________ तकिया
उशीर ________ देर/विलंब
उषःकाल ________ ऊषःकाल/भोर
उषा ________ उषा
उष्टा ________ जूठा
उष्टावण ________ चटावन
उष्टें-खरकटें-कर ________ चौका_उठा
उष्ण ________ गरम
उष्णता ________ गरमी
उष्णतामान ________ तापमान/तापमात्रा
उष्माधारकता ________ उष्माधारकता
उसळ ________ घुँघनी/घुगरी/घुघुरी
उसळ ________ उछल/छलक/बरस_पड
उसळी ________ उछाल
उसंत ________ फुरसत/छुट्टी
उसकट ________ बिखेर/तितर_बितर_कर
उसना ________ उधार/हथफेर
उसव ________ उधड/उधेड
उसासा ________ आह/ठंडी_साँस
उसासा-सोड ________ आह_भर
उहापोह ________ ऊहापोह/चर्चा
ऊ ________ जूँ/क्या
ऊं ________ ऊं
ऊंहु ________ नहीं/
ऊचकी ________ ऐंठन/मरोड/हिचकी/उलटी_साँस{चलना}/दम{उखडना}
ऊठ ________ ऊठ
ऊत ________ उफान/बहुतायत
ऊती ________ ऊती
ऊतु-जा ________ उफान/उमड
ऊतु-ये ________ उफान/उमड
ऊन ________ गरम
ऊन ________ धूप
ऊन्ह-खाणे ________ धूप_सेंक
ऊन्हं ________ धूप/गरमी
ऊब ________ गरमी
ऊर ________ उर/जी
ऊर्जा ________ ऊर्जा
ऊर्जितावस्था ________ उन्नति
ऊर्ध्वगामी ________ ऊर्ध्वगामी
ऊर्फ ________ उर्फ/या
ऊशी ________ तकिया
ऊशी ________ तकिक्या
ऊस ________ गन्ना/ऊख/ईख
ऊहापोह ________ +विचार_विमर्ष

1 टिप्पणी:

  1. आपने महत्वपुर्ण कार्य किया है। हार्दिक बधाई। मराठी भाषिकों के लिए यह अत्यंत उपयोगी कार्य है।

    जवाब देंहटाएं

आप अपने सुझाव और मूल्यांकन से हमारा मार्गदर्शन करें